Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ 2023 г.

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ (за несъвместимост и за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост), във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ – 2023 г.

№ по редВходящ №ДатаВид на декларацията от ЗПКОНПИСлужителДлъжностОтделДирекция
1 01 01.03.2023 по чл. 35, ал. 1, т.1 Мадлена Георгиева Христоваглавен експерт СДС ЗМ
2 02 16.03.2023 по чл. 35, ал. 1, т.1 Цветина Стоева Стоевамладши експерт СДС ЗМ
3 03 03.04.2023 по чл. 35, ал. 1, т.1 Беатрис Николаева Стояновамладши експерт КДИД КОП
4 04 10.04.2023 по чл. 35, ал. 1, т.1 Христина Денева Денева-Кирчеваглавен експерт ПУМ ЗМ​
5 05 22.05.2023 по чл. 35, ал. 1, т.1 Елвира Афанасиева Дръндоваглавен експерт   ФЧРАД​
6 06 25.05.2023 по чл. 35, ал. 1, т.1 Ненка Павлова Сучкова държавен експерт ПУМ ЗМ​
7 07 12.06.2023 по чл. 35, ал. 1, т.1 Силвия Ангелова Ангелова главен експерт ПУМ ЗМ​
8 08 21.08.2023 по чл. 35, ал. 1, т.1 Емил Иванов Едисонов младши експерт ИОНЕП ЕВМ
9 09 22.11.2023 чл. 49, ал. 1, т. 1 Маргарита Александрова Събева старши експерт КДИД КОП
10 010 04.12.2023 чл. 49, ал. 1, т. 1 Наталия Миткова Василева главен юрисконсулт   ФЧРАД
11 011 18.12.2023 чл. 49, ал. 1, т. 1 Kремена Христова Цачева-Станчева директор   ЗМ

Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 (декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити) от ЗПКОНПИ – 2023 г.

№ по ред Входящ № Дата Вид на декларацията от ЗПКОНПИ Служител Длъжност Отдел Дирекция
1 O3 9.2.2023 чл. 35, ал. 1,т.2 Валентина Маринова Маринова главен специалист ИОНЕП ЕВМ
2 O4 2.3.2023 чл.35, ал. 1, т.2 – при встъпване в длъжност Мадлена Георгиева Христова главен експерт СДС ЗМ
3 O5 21.3.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Валя Емилова Михайлова младши експерт МОП ЕВМ
4 O6 22.3.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Орлин Веселинов Василев младши експерт СДС ЗМ
5 O7 22.3.2023 чл.35, ал. 1, т.2 – при встъпване вдлъжност Цветина Стоева Стоева младши експерт СДС ЗМ
6 O10 28.3.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Вероника Маринова Маринова старши експерт ПУМ ЗМ
7 О11 31.3.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Ива Георгиева Йотова главен експерт КСИ КОП
8 O12 5.4.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Борислава Жорова Пенкова държавен експерт ПУМ ЗМ
9 O14 12.4.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Светослав Евгениев Илчев младши експерт КСИ КОП
10 О15 12.4.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Юлиан Валериев Маслинков главен експерт КСИ КОП
11 O16 12.4.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Никол Николова Христова младши експерт ПУМ ЗМ
12 О17 13.4.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Яна Йорданова Кирилова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
13 O18 13.4.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Виржиния Николаева Илиева старши експерт МОП ЕВМ
14 О19 13.4.2023 чл.35, ал. 1, т.2 София Юриева Диамандиева старши експерт ИОНЕП ЕВМ
15 О21 20.4.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Красимира Йорданова Цветкова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
16 О24 28.4.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Евгения Владимирова Гинина главен експерт ИОНЕП ЕВМ
17 О25 28.4.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Наталия Дончева Кръстева младши експерт МОП ЕВМ
18 O26 2.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Mагдалена Чавдарова Николова държавен експерт СДС ЗМ
19 O27 2.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Георги Владимиров Габровски главен експерт КДИД КОП
20 О28 2.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Цветелина Иванова Тончева главен експерт КДИД КОП
21 О29 2.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Цветомир Димитров Петров държавен експерт МОП ЕВМ
22 O31 3.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Димитър Василев Димитров главен специалист КДИД КОП
23 O32 3.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Валентина Цолова Василева главен експерт КСИ КОП
24 O33 3.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Людмила Славчева Заркова-Димитрова главен експерт КСИ КОП
25 O34 3.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Виолета Райчева Хаджиперова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
26 O35 3.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Димитрина Вангелова Иванова държавен експерт КСИ КОП
27 О37 4.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Есма Юсеин Панжилова държавен експерт МОП ЕВМ
28 О38 4.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Ана Костадинова Миткова държавен експерт ИОНЕП ЕВМ
29 О41 9.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Мадлена Георгиева Христова главен експерт СДС ЗМ
30 О42 9.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Валентина Иванова Мишева главен експерт ПУМ ЗМ
31 О43 9.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Лора Красимирова Любенова държавен експерт МОП ЕВМ
32 О44 9.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Елена Димитрова Калудова държавен експерт МОП ЕВМ
33 O45 9.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Веселина Димитрова Атанасова началник отдел КСИ КОП
34 О46 10.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Диана Георгиева Цакова-Гъдева началник отдел КДИД КОП
35 О47 10.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Биляна Петрова Иванова старши експерт   ФЧРАД
36 О48 10.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Мария Стефанова Стефанова главен експерт   ФЧРАД
37 О49 10.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Христина Денева Денева-Кирчева главен експерт ПУМ ЗМ
38 О50 10.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Евтимия Георгиева Зашева главен експерт ИОНЕП ЕВМ
39 О51 10.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Диляна Ангелова Младенова държавен експерт ПУМ ЗМ
40 О53 11.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Росица Владимирова Дъбова началник отдел ИОНЕП ЕВМ
41 О54 11.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Ралица Ангелова Вранчева младши експерт   ФЧРАД
42 О55 11.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Лъчезар Спасов Христов главен експерт КСИ КОП
43 О56 12.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Сашка Михайлова Иванова началник отдел МОП ЕВМ
44 О57 12.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Мая Николова Пеянкова главен специалист   ФЧРАД
45 О58 12.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Боряна Благоева Колевска държавен експерт КСИ КОП
46 О59 12.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Веска Иванова Христова директор   КОП
47 О60 12.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Ива Красимирова Иванова главен експерт КСИ КОП
48 О61 12.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Теодор Цветанов Буров директор   ЕВМ
49 О62 14.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Валерия Димитрова Нацева-Методиева държавен експерт СДС ЗМ
50 О63 15.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Марияна Василева Маньовска началник отдел СДС ЗМ
51 О64 15.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Петя Ангелова Белова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
52 О66 15.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Петя Любчева Николова държавен експерт ПУМ ЗМ
53 О67 15.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Северина Боянова Карамитева главен експерт КДИД КОП
54 О68 15.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Боряна Антонова Евлогиева началник отдел ПУМ ЗМ
55 О70 15.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Мариета Радославова Косенова старши експерт МОП ЕВМ
56 О71 15.5.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Росица Генова Главурова директор   ФЧРАД
57 О73 15.5.2023 чл. 35, ал.1, т.2 Ирина Чебан старши експерт СДС ЗМ
58 О74 15.5.2023 чл. 35, ал.1, т.2 Дениза Георгиева Станкова главен счетоводител   ФЧРАД
59 О75 15.5.2023 чл. 35, ал.1, т.2 Борис Иванушев Кацаров главен експерт   ФЧРАД
60 О76 15.5.2023 чл. 35, ал.1, т.2 Катерина Александрова Кочева-Щуркова главен експерт ПУМ ЗМ
61 О77 15.5.2023 чл. 35, ал.1, т.2 Ценка Пламенова Стоилова главен експерт КСИ КОП
62 О78 15.5.2023 чл. 35, ал.1, т.2 Кристина Богданова Василева главен експерт СДС ЗМ
63 О79 15.5.2023 чл. 35, ал.1, т.2 Радослава Йорданова Вучкова главен експерт   ФЧРАД
64 О82 16.6.2023 чл. 35, ал.1, т.2 Силвия Ангелова Ангелова главен експерт ПУМ ЗМ
65 О83 19.6.2023 чл. 35, ал.1, т.2 Ненка Павлова Сучкова държавен експерт ПУМ ЗМ
66 О84 19.6.2023 чл. 35, ал.1, т.2 Елвира Афанасиева Дръндова главен експерт ФЧРАД
67 О86 21.9.2023 чл.35, ал. 1, т.2 Емил Иванов Едисонов младши експерт ИОНЕП ЕВМ
68 О91 12.12.2023 чл. 49, ал. 1, т.2 Маргарита Александрова Събева старши експерт КДИД КОП

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок
Вид на декларацията от ЗПКОНПИ Служител Длъжност Отдел Дирекция