Публична покана 9037564

Профил на купувача 2014 г.

Публична покана с идентификационен номер: 9037564

Дата на създаване на страницата: 18.12.2014 г.

Предмет: „Извънгаранционна техническа поддръжка на устройство за защитна стена на интернет приложения (Web Application Firewall) модел Fortinet FWB-400B“

Документ
Дата на публикуване на документа
18.12.2014 г.
18.12.2014 г.
09.01.2015 г.