Публична покана 9029569

Профил на купувача 2014 г.

Публична покана с идентификационен номер: 9029569

Дата на създаване на страницата: 24.07.2015 г.

„Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Агенцията по обществени поръчки

Документ
Дата на публикуване на документа
24.07.2015 г.