Вътрешни правила – архив

Вътрешни правила за планиране и организация на провеждането на процедурите и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки – публикувани на 01.10.2014 г. – архив