Публична покана 9031416

Профил на купувача 2014 г.

Публична покана с идентификационен номер 9031416

Дата на създаване на страницата – 27.06.2014 г.

Предмет: „Осигуряване на годишен абонамент за техническа поддръжка на софтуерни лицензи за операционна система SuSE Linux Enterprise Server“

Документ