Анкети

Активни анкети

Вашата оценка за Центъра за обслужване на потребители – публикувана на 01.07.2022 г.

Резултати от анкети

Резултати от анкета свързана с провеждането на пазарни консултации

Резултати от анкета „Проучване на причините за получаване само на една оферта в обществени поръчки“

Резултати от анкета „Проучване на основните причини, които възпрепятстват стопанските субекти да участват в обществени поръчки