Поръчка 00005-2019-0001

Профил на купувача – 2019 г.

Публично състезание с идентификационен номер 00005-2019-0001

Дата на създаване на страницата (преписката): 18.10.2019 г.

„Доставка на 4 (четири) броя лицензи Oracle Database Standard Edition – Processor, Perpetual, FULL USE“

ДокументДата на публикуване на документа
18.10.2019 г.
18.10.2019 г.
18.10.2019 г.
08.11.2019 г.
14.11.2019 г.
14.11.2019 г.
14.11.2019 г.
14.11.2019 г.
13.12.2019 г.
13.12.2019 г.