Публична покана 9049384

Профил на купувача 2016 г.

Публична покана с идентификационен номер: 9049384

Дата на създаване на страницата: 06.01.2016 г.

„Подновяване на лиценз за софтуерен пакет Total Protection Module, включващ всички защитни модули (AntiMalware, Content Filter, Antispam, Web Filter) за устройство Panda GateDefender Performa еSB и осигуряване на техническа поддръжка на устройството за период от една година“

Документ
Дата на публикуване на документа
06.01.2016 г.
06.01.2016 г.
19.01.2016 г.
15.02.2016 г.