Публична покана 9039683

Профил на купувача 2015 г.

Публична покана с идентификационен номер: 9039683

Дата на създаване на страницата: 12.03.2015 г.

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители на Агенцията по обществени поръчки

Документ
Дата на публикуване на документа
12.03.2015 г.
12.03.2015 г.
27.03.2015 г.
01.04.2015 г.
01.04.2015 г.
04.05.2015 г.
24.07.2015 г.
24.07.2015 г.
04.08.2015 г.
04.08.2015 г.
09.10.2015 г.