Публична покана 9038911

Профил на купувача 2015 г.

Публична покана с идентификационен номер: 9038911

Дата на създаване на страницата: 13.02.2015 г.

Предоставяне на услуги по техническа поддръжка за Oracle лицензи, използвани в информационните системи на Агенцията по обществени поръчки

Документ
Дата на публикуване на документа
13.02.2015 г.
13.02.2015 г.
27.02.2015 г.