Публична покана 9037538

Профил на купувача 2014 г.

Публична покана с идентификационен номер 9037538

Дата на създаване на страницата – 17.12.2014 г.

Предмет: „Подновяване на лиценз за софтуерен пакет Total Protection Module, включващ всички защитни модули (AntiMalware, Content Filter, Antispam, Web Filter) за устройство Panda GateDefender Performa еSB и да осигури техническа поддръжка на устройството за период от една година.“

Документ
Дата на публикуване на документа
17.12.2014 г.
17.12.2014 г.
09.01.2015 г.
23.01.2015 г.
28.01.2015 г.