Европейски проекти

„Финансиране на част от възнагражденията на служители от Агенцията по обществени поръчки, изпълняващи дейности по ЕСИФ