Извършени проверки

На тази страница периодично се публикува информация за изготвени от АОП и изпратени на възложителите становища за осъществен втори етап на контрол по чл. 232 от ЗОП и становища по чл. 233 от ЗОП.

Период
Извършени проверки по чл. 232 от ЗОП
Извършени проверки по чл. 233 от ЗОП
01.03.2024 г. – 14.03.2024г.
15.02.2024 г. – 29.02.2024г.
01.02.2024 г. – 14.02.2024г.
15.01.2024 г. – 31.01.2024г.
02.01.2024 г. – 12.01.2024г.
15.12.2023 г. – 29.12.2023г.
01.12.2023 г. – 14.12.2023г.
13.11.2023 г. – 30.11.2023г.
31.10.2023 г. – 10.11.2023г.
16.10.2023 г. – 27.10.2023г.
02.10.2023 г. – 13.10.2023г.
18.09.2023 г. – 29.09.2023г.
04.09.2023 г. – 15.09.2023г.
21.08.2023 г. – 01.09.2023г.
07.08.2023 г. – 18.08.2023г.
24.07.2023 г. – 04.08.2023г.
10.07.2023 г. – 21.07.2023г.
26.06.2023 г. – 07.07.2023г.
12.06.2023 г. – 23.06.2023г.
29.05.2023 г. – 09.06.2023г.
15.05.2023 г. – 26.05.2023г.
01.05.2023 г. – 12.05.2023г.
17.04.2023 г. – 28.04.2023г.
03.04.2023 г. – 14.04.2023г.
20.03.2023 г. – 31.03.2023г.
06.03.2023 г. – 17.03.2023г.
20.02.2023 г. – 02.03.2023г.
06.02.2023 г. – 17.02.2023г.
23.01.2023 г. – 03.02.2023г.
09.01.2023 г. – 20.01.2023г.
26.12.2022 г. – 06.01.2023г.
12.12.2022 г. – 23.12.2023г.
28.11.2022 г. – 09.12.2022 г.
14.11.2022 г. – 25.11.2022 г.
31.10.2022 г. – 11.11.2022 г.
17.10.2022 г. – 28.10.2022 г.
03.10.2022 г. – 14.10.2022 г.
19.09.2022 г. – 30.09.2022 г.
05.09.2022 г. – 16.09.2022 г.
22.08.2022 г. – 02.09.2022 г.
08.08.2022 г. – 19.08.2022 г.
25.07.2022 г. – 05.08.2022 г.
11.07.2022 г. – 22.07.2022 г.
27.06.2022 г. – 08.07.2022 г.
13.06.2022 г. – 24.06.2022 г.
30.05.2022 г. – 10.06.2022 г.
16.05.2022 г. – 27.05.2022 г.

Контрол чрез случаен избор (чл. 232 от ЗОП)

Контрол върху процедури на договаряне (чл.233 от ЗОП)