Извършени проверки

На тази страница периодично се публикува информация за изготвени от АОП и изпратени на възложителите становища за осъществен втори етап на контрол по чл. 232 от ЗОП и становища по чл. 233 от ЗОП.

Период
Извършени проверки по чл. 232 от ЗОП
Извършени проверки по чл. 233 от ЗОП
17.04.2023 г. – 28.04.2023г.
03.04.2023 г. – 14.04.2023г.
20.03.2023 г. – 31.03.2023г.
06.03.2023 г. – 17.03.2023г.
20.02.2023 г. – 02.03.2023г.
06.02.2023 г. – 17.02.2023г.
23.01.2023 г. – 03.02.2023г.
09.01.2023 г. – 20.01.2023г.
26.12.2022 г. – 06.01.2023г.
12.12.2022 г. – 23.12.2023г.
28.11.2022 г. – 09.12.2022 г.
14.11.2022 г. – 25.11.2022 г.
31.10.2022 г. – 11.11.2022 г.
17.10.2022 г. – 28.10.2022 г.
03.10.2022 г. – 14.10.2022 г.
19.09.2022 г. – 30.09.2022 г.
05.09.2022 г. – 16.09.2022 г.
22.08.2022 г. – 02.09.2022 г.
08.08.2022 г. – 19.08.2022 г.
25.07.2022 г. – 05.08.2022 г.
11.07.2022 г. – 22.07.2022 г.
27.06.2022 г. – 08.07.2022 г.
13.06.2022 г. – 24.06.2022 г.
30.05.2022 г. – 10.06.2022 г.
16.05.2022 г. – 27.05.2022 г.

Контрол чрез случаен избор (чл. 232 от ЗОП)

Контрол върху процедури на договаряне (чл.233 от ЗОП)