Обучителни програми във висшите училища, свързани с обществените поръчки

В рубриката „Обучителни програми във висшите училища, свързани с обществените поръчки“ възложителите и другите заинтересовани лица могат да намерят информация за бакалавърски и магистърски програми, свързани с обществените поръчки, които в момента се изучават във водещите висши училища в Република България. Като водеща администрация в областта на обществените поръчки, Агенцията по обществени поръчки се стреми активно да подпомага участниците във възлагателния процес, включително и чрез поддържане на страницата си на актуална информация за различните форми на обучение, което би допринесло за повишаване на компетентностите и професионализма в областта.

Справка за висши училища в българия, в които се изучават бакалавърски и магистърски програми, свързани с обществени поръчки