Публична покана 9031763

Профил на купувача 2014 г.

Публична покана с идентификационен номер 9031763

Дата на създаване на страницата – 30.06.2014 г.

Предмет: Разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на модул „Жребий“

Документ