Електронен подател

Общи условия на Агенцията по обществени поръчки за предоставяне на услугата Електронен подател (e-Sender) чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)


Заповед

Общи условия на Агенцията по обществени поръчки за предоставяне на услугата „Електронен подател“ (e-Sender) на възложители, които имат регистриран упълномощен потребител в Регистърa на обществените поръчки и изпращат обявленията си чрез специализирания софтуер „Редактор на форми“ с използване на електронен подпис.​


Списък на TED е-Податели