Електронен подател

Потребители на услугата могат да бъдат само възложители, които имат регистриран упълномощен потребител в Регистърa на обществените поръчки и изпращат обявленията си чрез специализирания софтуер „Редактор на форми“ с използване на електронен подпис.

Заповед

Актуални общи условия на Агенцията по обществени поръчки за предоставяне на услугата „Електронен подател“ (e-Sender)

Списък на TED е-Податели