Редактор на форми

Официалните формуляри за публикуване на обявления за обществени поръчки са вградени в специализираното приложение „Редактор на форми“.

Редакторът на форми е софтуерен продукт, който се развива и обновява непрекъснато в съответствие с промените в законодателството за обществени поръчки. Вие трябва да използвате само актуалната версия, публикувана на нашия сайт. При разминаване между версията на приложението, с която работите, и публикуваната последна версия, ще бъдете уведомени за разликата от самия „Редактор на форми“. Новата версия може да я инсталирате автоматично, следвайки дадените указания. За първоначална инсталация на приложението и за ръчно инсталиране е необходимо да изтеглите инсталационния пакет от нашата страница.

Поради значителния размер на приложението „Редактор на форми“ предлагаме два негови варианта – пълен и олекотен. И двата варианта представляват компресирани файлове с разширение zip, които може да свалите в желана от Вас директория чрез кликване върху съответния надпис и избор на опция [Save].

Пълният вариант на приложението „Редактор на форми“ (версия на редактора от 06.02.2024 г.) съдържа в себе си:

  • папка PFE – инсталационен пакет на електронните образци. За да инсталирате приложението, стартирайте файла Procurement Form Editor.msi. Инсталацията изисква наличие на платформата .NET Framework версия 4. В случай, че имате инсталирана стара версия на редактора, е необходимо да я деинсталирате ръчно от Control Panel;
  • папка DotNet – инсталационен пакет на платформата .NET Framework версия 4. Ако при стартиране на инсталацията на електронните образци компютърът Ви даде съобщение, че нямате инсталирана платформата .NET Framework, може да стартирате нейната инсталация от тази папка;
  • файл RopHelp-v[1]_2.pdf– ръководство за потребителя.

Компонент на Microsoft за работа с цифрови подписи – CAPICOM.

Моля, преди инсталация се запознайте с инструкцията „Ръководство за потребителя“, глава „Работа с инсталационния пакет“.

Олекотеният вариант на приложението „Редактор на форми“ (версия на редактора от 06.02.2024 г. съдържа в себе си единствено инсталационния пакет на електронните образци.