Публична покана 9037237

Профил на купувача 2014 г.

Публична покана с идентификационен номер 9037237

Дата на създаване на страницата – 09.12.2014 г.

Предмет: „Предоставяне на лицензи за антивирусен софтуер за срок от една година “ – оттеглена

Документ