Антикорупция

Антикорупционен план на Агенция по обществени поръчки за 2024 г.

Антикорупционен план на Агенция по обществени поръчки за 2023 г.

Антикорупционен план на Агенция по обществени поръчки за 2022 г.

Антикорупционен план на Агенция по обществени поръчки за 2021 г.

Антикорупционен план на Агенция по обществени поръчки за 2020 г.

Антикорупционен план на Агенция по обществени поръчки за 2019 г.

Антикорупционен план на Агенция по обществени поръчки за 2018 г.