Център за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП

Как ни помага Центърът за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП?

Експертите на Агенцията по обществени поръчки дават отговори на технически и практически  казуси, свързани с работата в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Те ще Ви съдействат по въпроси, свързани с достъп до платформата, регистрация в системата, присъединяване към организация след покана, добавяне на КЕП към потребителски и служебен профил. Служителите на АОП ще Ви консултират при подготовка и публикуване на процедура за обществена поръчка, подготовка, подписване и подаване на оферта през системата, по въпроси, свързани със създаване, публикуване на договори, анекси и др.

С цел подобряване на комуникацията при обаждане в Центъра за обслужване на потребителите е необходимо предварително да са подготвени основни данни като: ЕИК/код по БУЛСТАТ на организацията, уникален номер на поръчката, потребителско име или електронна поща, с която е направена регистрацията.

За улеснение на потребителите предоставяме следната информация:

Центърът за обслужване на потребители не отговаря на правни въпроси и на въпроси, свързани с предварителния контрол, извършван от АОП.

Връзка с Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП

Центърът за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП е достъпен на телефони 0700 17 151, +359 2 90 68 760 и на адрес за електронна поща [email protected].

Писмата се обработват през работното време на центъра за обслужване на потребители – всеки делничен ден от 09:00 до 17:30 ч.

Телефонното обаждане е на цената на градски разговор, от цялата страна за абонатите на стационарни телефони. Обажданията от мобилни телефони се заплащат съгласно абонаментния план към съответния мобилен оператор.

За въпроси, свързани с Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП, се обръщайте на телефон +359 2 9859 7166 от  10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч. всеки делничен ден.

Вашата оценка за Центъра за обслужване на потребители

С цел да подобрим работата на екипа на АОП, може да попълните анкетата на следния интернет адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqhnErROYl4t-CHmRBB8Rc1SExzDWGjBtuAxBa6tXD3pTrrA/viewform