Център за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП

Как ни помага Центърът за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП?

Експертите на Агенцията по обществени поръчки дават отговори на технически и практически  казуси, свързани с работата в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Те ще Ви съдействат по въпроси, свързани с достъп до платформата, регистрация в системата, присъединяване към организация след покана, добавяне на КЕП към потребителски и служебен профил. Служителите на АОП ще Ви консултират при подготовка и публикуване на процедура за обществена поръчка, подготовка, подписване и подаване на оферта през системата, по въпроси, свързани със създаване, публикуване на договори, анекси и др.

С цел подобряване на комуникацията при обаждане в Центъра за обслужване на потребителите е необходимо предварително да са подготвени основни данни като: ЕИК/код по БУЛСТАТ на организацията, уникален номер на поръчката, потребителско име или електронна поща, с която е направена регистрацията.

За улеснение на потребителите предоставяме следната информация:

Центърът за обслужване на потребители не отговаря на правни въпроси и на въпроси, свързани с предварителния контрол, извършван от АОП.

Връзка с Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП

На единния телефонен номер за цялата страна 0700 17 151 възложителите, стопанските субекти и гражданите могат да получат експертна консултация, свързана с работа в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ .

Телефонното обаждане е на цената на градски разговор, от цялата страна за абонатите на стационарни телефони. Обажданията от мобилни телефони към телефон 0700 17 151 се заплащат съгласно абонаментния план към съответния мобилен оператор.

Запитвания можете да отправите и на телефон +359 2 90 68 760. Обажданията се заплащат на база договорните условия с оператора, предоставящ  съответно мобилна или стационарна телефонна услуга, включително ползването на безплатни минути, в случай че има такива, предвидени в договора.   

Работното време на Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП е всеки делничен ден от 09:00 до 17:30 ч. 

За въпроси, свързани с Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП, се обръщайте на телефон +359 2 9859 7166 от  10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч. всеки делничен ден.

Вашата оценка за Центъра за обслужване на потребители

С цел да подобрим работата на екипа на АОП, може да попълните анкетата на следния интернет адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqhnErROYl4t-CHmRBB8Rc1SExzDWGjBtuAxBa6tXD3pTrrA/viewform