Регистър на декларациите по чл. 49 от ЗПК 2024 г.

Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 (декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити) от ЗПК – 2024 г.

№ по ред Входящ № Дата Вид на декларацията от ЗПКОНПИ Служител Длъжност Отдел Дирекция
1 01 3.1.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 – при встъпване в длъжност Наталия Миткова Василева главен юрисконсулт   ФЧРАД
2 03 17.1.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 – при встъпване в длъжност Кремена Христова Цачева-Станчева директор   ЗМ
3 05 25.3.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 – при встъпване в длъжност Савина Кирилова Балканска младши експерт КСП КОП
4 07 26.3.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Ива Георгиева Йотова главен експерт КСП КОП
5 08 5.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Маргарита Александрова Събева старши експерт КДИД КОП
6 09 8.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Цветина Стоева Стоева младши експерт СДС ЗМ
7 010 9.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Ценка Пламенова Стоилова главен експерт КСП КОП
8 011 9.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Валя Емилова Михайлова младши експерт МОП ЕВМ
9 012 10.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Валентина Маринова Маринова главен специалист ИОНЕП ЕВМ
10 013 10.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 – при встъпване в длъжност Радостин Хараламбиев Диманов главен експерт   ФЧРАД
11 015 18.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 – при встъпване в длъжност – част II Радостин Хараламбиев Диманов главен експерт   ФЧРАД
12 016 23.4.2024 чл. 35, ал. 1, т.2 Петя Ангелова Белова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
13 017 28.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Ирина Чебан старши експерт СДС ЗМ
14 018 25.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Диана Георгиева Цакова-Гъдева началник отдел КДИД КОП
15 019 26.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Людмила Славчева Заркова-Димитрова главен експерт КСП КОП
16 020 29.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Евгения Владимирова Гинина главен експерт ИОНЕП ЕВМ
17 021 29.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Юлиан Валериев Маслинков главен експерт КСП КОП
18 022 29.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Ана Костадинова Миткова държавен експерт ИОНЕП ЕВМ
19 023 29.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Виржиния Николаева Илиева старши експерт МОП ЕВМ
20 024 29.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Красимира Йорданова Цветкова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
21 025 30.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Вероника Маринова Маринова старши експерт ПУ ЗМ
22 026 30.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 София Юриева Диамандиева старши експерт ИОНЕП ЕВМ
23 027 30.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Есма Юсеин Панжилова държавен експерт МОП ЕВМ
24 028 30.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Наталия Дончева Кръстева младши експерт МОП ЕВМ
25 029 30.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Eмил Иванов Едисонов младши експерт ИОНЕП ЕВМ
26 030 30.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Светослав Евгениев Илчев старши експерт КСП КОП
27 031 30.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Валентина Цолова Василева държавен експерт КСП КОП
28 032 7.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Орлин Веселинов Василев старши експерт СДС ЗМ
29 033 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Мария Стефанова Стефанова главен експерт   ФЧРАД
30 034 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Виолета Райчева Хаджиперова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
31 035 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Боряна Благоева Колевска държавен експерт КСП КОП
32 036 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Яна Йорданова Кирилова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
33 037 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Цветелина Иванова Тончева главен експерт КДИД КОП
34 038 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Георги Владимиров Габровски главен експерт КДИД КОП
35 039 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Ралица Ангелова Вранчева старши експерт   ФЧРАД
36 040 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Борислава Жорова Пенкова държавен експерт ПУ ЗМ
37 041 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Никол Николова Христова младши експерт М ЗМ
38 042 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Лора Красимирова Любенова държавен експерт МОП ЕВМ
39 043 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Росица Владимирова Дъбова началник отдел ИОНЕП ЕВМ
40 044 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Веселина Димитрова Атанасова началник отдел КСП КОП
41 045 9.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Диляна Ангелова Младенова държавен експерт ПУ ЗМ
42 046 9.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Димитрина Вангелова Иванова държавен експерт КСП КОП
43 047 9.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Борис Иванушев Кацаров главен експерт   ФЧРАД
44 048 9.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Мариета Радославова Косенова старши експерт МОП ЕВМ
45 049 9.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Кристина Богданова Василева главен експерт СДС ЗМ
46 050 9.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Цветомир Димитров Петров експерт МИС – I ст    
47 051 9.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Елена Димитрова Калудова държавен експерт МОП ЕВМ
48 052 10.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Ненка Павлова Сучкова държавен експерт М ЗМ
49 053 10.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Сашка Михайлова Иванова началник отдел МОП ЕВМ
50 054 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Валерия Димитрова Нацева-Методиева държавен експерт СДС ЗМ
51 055 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Теодор Цветанов Буров директор   ЕВМ
52 056 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Евтимия Георгиева Зашева главен експерт ИОНЕП ЕВМ
53 057 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Веска Иванова Христова директор   КОП
54 058 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Петя Любчева Николова държавен експерт ПУ ЗМ
55 059 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Магдалена Чавдарова Николова държавен експерт СДС ЗМ
56 060 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Ива Красимирова Иванова главен експерт КСП КОП
57 061 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Христина Денева Денева-Кирчева държавен експерт КСП КОП
58 062 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Петя Ангелова Белова главен експерт ИОНЕП КОП
59 063 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Северина Боянова Карамитева държавен експерт КДИД КОП
60 064 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Мая Николова Пеянкова главен специалист   ФЧРАД
61 065 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 – годишна Наталия Миткова Василева главен юрисконсулт   ФЧРАД
62 066 14.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Мадлена Георгиева Христова главен експерт СДС ЗМ
63 067 14.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Лъчезар Спасов Христов държавен експерт КСП КОП
64 068 14.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Боряна Антонова Евлогиева държавен експерт М ЗМ
65 069 14.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Димитър Василев Димитров главен специалист КДИД КОП
66 070 14.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Катерина Александрова Кочева-Щуркова главен експерт М ЗМ
67 071 15.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Марияна Василева Маньовска началник отдел СДС ЗМ
68 072 15.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 – при встъпване в длъжност Камена Иванова Петкова-Денинска старши експерт   ФЧРАД
69 073 15.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 – годишна Камена Иванова Петкова-Денинска старши експерт   ФЧРАД
70 074 15.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 – годишна Кремена Христова Цачева-Станчева директор   ЗМ
71 075 15.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Росица Генова Главурова директор   ФЧРАД
72 076 15.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Дениза Георгиева Станкова главен счетоводител   ФЧРАД
73 077 15.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Радослава Йорданова Вучкова-Елшейкх главен експерт   ФЧРАД
74 078 20.6.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Клаудия Андреева Андреева младши експерт   ФЧРАД

Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК (за несъвместимост и за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост) във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ЗПК

№ по ред Входящ № Дата Вид на декларацията от ЗПКОНПИ Служител Длъжност Отдел Дирекция
1 01 23.02.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Савина Кирилова Балканска младши експерт КСИ КОП
2 02 01.04.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Радостин Хараламбиев Диманов главен експерт   ФЧРАД
3 03 15.04.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Камена Иванова Петкова-Денинска старши експерт   ФЧРАД
4 04 22.05.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Клаудия Андреева Андреева младши експерт   ФЧРАД
5 05 29.05.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Георги Илиев Китанов началник отдел ПУ ЗМ
6 06 29.05.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Ася Георгиева Георгиева началник отдел М ЗМ
7 07 10.06.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Маргарита Стойчева Николова главен експерт ФЧРАД

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок – 2024 г.

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок
Вид на декларацията от ЗПК Служител Длъжност Отдел Дирекция