Стандартизирани документи

Стандартизирани образци на документи по Закона за обществените поръчки

Стандартизирани проекти на договори и специализирани клаузи към договори

Заповед за одобряване на стандартизирани образци на документи по Закона за обществените поръчки:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Заповед за одобряване на стандартизирани образци на документи по Закона за обществените поръчки:

Заповед за одобряване на стандартизирани образци на документи по Закона за обществените поръчки от 31.12.2018