Стандартизирани документи

Стандартизирани образци на документи по Закона за обществените поръчки

Стандартизирани проекти на договори и специализирани клаузи към договори

Заповед за одобряване на стандартизирани образци на документи по Закона за обществените поръчки от 31.12.2018

Заповед за одобряване на стандартизирани образци на документи по Закона за обществените поръчки от 04.09.2018 г.:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Заповед за одобряване на стандартизирани образци на документи по Закона за обществените поръчки от 29.12.2016 г.:

Заповед за одобряване на стандартизирани образци на документи по Закона за обществените поръчки от 31.12.2018