Поръчка 00005-2014-0001

Профил на купувача 2014 г.

Обществена поръчка с уникален номер в РОП: 00005-2014-0001

Дата на създаване на страницата – 19.12.2014 г.

Предмет: „Поддръжка и актуализиране на специализирания софтуер на Агенцията по обществени поръчки – Редактор на форми, Регистър на обществените поръчки, Модул за публични покани и Портал за обществени поръчки.“

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
19.12.2014 г.