Контрол върху процедури на договаряне (чл.233 от ЗОП)

Методическо указание относно oсъществяване на контрол по чл. 233 от ЗОП чрез ЦАИС ЕОП

Заповед за утвърждаване на образци за предварителен контрол, в сила от 15.01.2021 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП

Резултати от осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП, в РОП преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП

Статистика