Обява 9077702

Профил на купувача – 2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с идентификационен номер 9077702

Дата на създаване на страницата (преписката): 25.06.2018 г.

„Техническо обслужване на Регистъра на обществените поръчки и свързания с него специализиран софтуер на Агенцията по обществени поръчки”

Документ
Дата на публикуване на документа
25.06.2018 г.
25.06.2018 г.
03.07.2018 г.
03.07.2018 г.
12.07.2018 г.
01.08.2018 г.