Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ 2021- 2022 г.

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ (за несъвместимост и за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост), във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ – 2022 г.

№ по редВходящ №ДатаВид на декларацията от ЗПКОНПИСлужителДлъжностОтделДирекция
1 02 01.02.2022 по чл. 35, ал. 1, т.1 Георги Димитров Николовизпълнителен директор ​-
2 03 01.04.2022 по чл. 35, ал. 1, т.1 Ралица Ангелова Вранчева младши експерт ​ФЧРАД
3 04 01.04.2022 по чл. 35, ал. 1, т.1 Теодор Цветанов Буров директор ​ЕВМ
4 05 11.05.2022 по чл. 35, ал. 1, т.1 Иван Емилов Венков младши експерт СДС ​ЗМ
5 06 16.05.2022 по чл. 35, ал. 1, т.1 Елена Стоянова Янева главен юрисконсулт   ​ФЧРАД
6 07 01.08.2022 по чл. 35, ал. 1, т.1 Валентина Иванова Мишева главен експерт ПУМ ​ЗМ
7 08 15.08.2022 по чл. 35, ал. 1, т.1 Светослав Евгениев Илчев младши експерт КСИ КОП
8 09 19.09.2022 по чл. 35, ал. 1, т.1 Валя Емилова Михайлова младши експерт МОП ЕВМ
9 10 03.10.2022 по чл. 35, ал. 1, т.1 Никол Николова Христова младши експерт ПУМ ЗМ
10 11 21.11.2022 по чл. 35, ал. 1, т.1 Наталия Дончева Кръстева младши експерт МОП ЕВМ

Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 (декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити) от ЗПКОНПИ – 2022 г.

№ по редВходящ №ДатаВид на декларацията от ЗПКОНПИСлужителДлъжностОтделДирекция
1 04 8.3.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Вероника Маринова Маринова  младши експерт ПУМ ЗМ
2 05 22.3.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Милена Валентинова Кирилова-Манчева главен експерт ПУМ ЗМ
3 06 24.3.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Валентина Маринова Маринова главен специалист ИОНЕП ЕВМ
4 08 5.4.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Виолета Райчева Хаджиперова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
5 09 6.4.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Диана Георгиева Цакова-Гъдева началник отдел КДИД КОП
6 010 7.4.2022 чл. 35, ал. 1, т.2 – при встъпване в длъжност Ралица Ангелова Вранчева младши експерт   ФЧРАД
7 011 7.4.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Красимира Йорданова Цветкова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
8 012 8.4.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Яна Йорданова Кирилова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
9 013 11.4.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Антония Симеонова Георгиева главен експерт ИОНЕП ЕВМ
10 014 15.4.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Северина Боянова Карамитева главен експерт КДИД КОП
11 015 15.4.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Николета Фанкова Обретенова младши експерт КДИД КОП
12 016 15.4.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Росица Владимирова Дъбова началник отдел ИОНЕП ЕВМ
13 018 18.4.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Иванка Ангелова Матеева старши експерт КДИД КОП
14 019 18.4.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Орлин Веселинов Василев младши експерт СДС ЗМ
15 020 18.4.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Мариета Радославова Косенова младши експерт МОП ЕВМ
16 021 19.4.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Кристина Богданова Василева главен експерт МОП ЕВМ
17 022 19.4.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Людмила Веселинова Златина младши експерт ИОНЕП ЕВМ
18 023 20.4.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Цветелина Иванова Тончева главен експерт КДИД КОП
19 024 20.4.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Ива Георгиева Йотова главен експерт КСИ КОП
20 025 26.4.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Юлиан Валериев Маслинков главен експерт КСИ КОП
21 027 27.4.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Цветомир Димитров Петров държавен експерт МОП ЕВМ
22 028 27.4.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Виржиния Николаева Илиева старши експерт МОП ЕВМ
23 030 28.4.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Ирина Чебан старши експерт СДС ЗМ
24 031 29.4.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Радослава Йорданова Вучкова главен експерт   ФЧРАД
25 032 29.4.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Веселина Димитрова Атанасова началник отдел СДС ЗМ
26 034 3.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Ива Красимирова Иванова главен експерт КСИ КОП
27 035 4.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Валерия Димитрова Нацева-Методиева държавен експерт СДС ЗМ
28 036 4.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 София Юриева Диамандиева старши експерт ИОНЕП ЕВМ
29 037 4.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Людмила Славчева Заркова-Димитрова главен експерт КСИ КОП
30 038 4.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Димитрина Вангелова Иванова държавен експерт КСИ КОП
31 039 4.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Ружа Бонева Ганева главен експерт   ФЧРАД
32 041 5.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Мая Николова Пеянкова главен специалист   ФЧРАД
33 042 5.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Петя Ангелова Белова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
34 043 5.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Доника Методиева Соколова главен експерт   ФЧРАД
35 044 5.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Елена Димитрова Калудова държавен експерт МОП ЕВМ
36 045 9.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Валентина Цолова Василева главен експерт КСИ КОП
37 046 9.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Лъчезар Спасов Христов главен експерт КСИ КОП
38 047 9.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Есма Юсеин Панжилова държавен експерт МОП ЕВМ
39 048 9.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Борис Иванушев Кацаров главен експерт   ФЧРАД
40 049 9.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Диляна Ангелова Младенова главен експерт ПУМ ЗМ
41 050 9.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Боряна Благоева Колевска държавен експерт КСИ КОП
42 051 9.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Магдалена Чавдарова Николова държавен експерт СДС ЗМ
43 052 9.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Евгения Владимирова Гинина главен експерт ИОНЕП ЕВМ
44 053 10.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Борислава Жорова Пенкова държавен експерт ПУМ ЗМ
45 054 11.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Евтимия Георгиева Зашева старши експерт ИОНЕП ЕВМ
46 055 11.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Лора Красимирова Любенова държавен експерт МОП ЕВМ
47 056 11.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Веска Иванова Христова директор   КОП
48 057 11.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Теодор Цветанов Буров директор   ЕВМ
49 058 12.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Катерина Александрова Кочева-Щуркова главен експерт ПУМ ЗМ
50 059 12.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Георги Владимиров Габровски главен експерт КДИД КОП
51 061 12.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Aна Костадинова Миткова държавен експерт ИОНЕП ЕВМ
52 062 13.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Димитър Василев Димитров главен специалист КДИД КОП
53 063 13.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Илияна Георгиева Георгиева държавен експерт ПУМ ЗМ
54 064 13.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Боряна Антонова Евлогиева главен експерт ПУМ ЗМ
55 065 16.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Мария Стефанова Стефанова главен експерт   ФЧРАД
56 066 16.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Марияна Василева Маньовска главен експерт СДС ЗМ
57 067 16.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Петя Любчева Николова държавен експерт ПУМ ЗМ
58 068 16.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Ценка Пламенова Стоилова главен експерт КСИ КОП
59 070 16.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2  – при встъпване в длъжност Иван Емилов Венков младши експерт СДС ЗМ
60 071 16.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Сашка Михайлова Иванова началник отдел МОП ЕВМ
61 072 16.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Росица Генова Главурова директор   ФЧРАД
62 073 16.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Галя Пеева Цакова-Манасиева директор   ЗМ
63 074 16.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Дениза Георгиева Станкова главен счетоводител   ФЧРАД
64 075 16.5.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 Биляна Петрова Иванова старши експерт   ФЧРАД
65 076 6.6.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2  – при встъпване в длъжност Елена Стоянова Янева главен юрисконсулт   ФЧРАД
66 079 16.08.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2  – при встъпване в длъжност Валентина Иванова Мишева главен експерт ПУМ ЗМ
67 080 17.08.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2  – при встъпване в длъжност Светослав Евгениев Илчев младши експерт КСИ КОП
68 081 22.08.2022 чл. 35, ал. 1, т. 4 Марияна Василева Маньовска главен експерт СДС ЗМ
69 082 21.09.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 – при встъпване в длъжност Валя Емилова Михайлова младши експерт МОП ЕВМ
70 083 20.10.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 – при встъпване в длъжност Никол Николова Христова младши експерт ПУМ ЗМ
71 085 25.11.2022 чл. 35, ал. 1, т. 2 – при встъпване в длъжност Наталия Дончева Кръстева младши експерт МОП ЕВМ

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ (за несъвместимост и за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост), във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ – 2021 г.

№ по редВходящ №ДатаВид на декларацията от ЗПКОНПИСлужителДлъжностОтделДирекция
1 01 08.03.2021 по чл. 35, ал. 1, т.1 Младенка Петрова Николова главен специалист    ФЧРАД
2 02 22.03.2021 по чл. 35, ал. 1, т.1 Виржиния Николаева Илиева старши експерт  МОП  ЕВМ
3 03 29.03.2021 по чл. 35, ал. 1, т.1 Ружа Бонева Ганева главен експерт    ФЧРАД
4 04 19.04.2021 по чл. 35, ал. 1, т.1 София Юриева Диамандиева старши експерт  ИОНЕП  ЕВМ
5 05 05.05.2021 по чл. 35, ал. 1, т.1 Николета Фанкова Обретенова младши експерт  КДИД  КОП
6 06 02.08.2021 по чл. 35, ал. 1, т.1 Иванка Ангелова Матеевастарши експерт КДИД КОП
7 08 18.10.2021 по чл. 35, ал. 1, т.1 Maриана Павлова Иванова младши експерт  ИОНЕП ЕВМ

Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 (декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити) от ЗПКОНПИ – 2021 г.

№ по редВходящ №ДатаВид на декларацията от ЗПКОНПИСлужителДлъжностОтделДирекция
1 О1 11.01.21 чл. 35, ал. 1, т.2 – при встъпване в длъжност Вероника Маринова Маринова младши експерт ПУМ ЗМ
2 O2 28.01.21 чл. 35, ал. 1, т.2  Петя Николаева Димитрова държавен експерт СДС ЗМ
3 O3 03.02.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Валентина Маринова Маринова главен специалист ИОНЕП ЕВМ
4 O6 12.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Яна Йорданова Кирилова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
5 O7 13.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Виржиния Николаева Илиева старши експерт МОП ЕВМ
6 O8 14.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Биляна Петрова Иванова старши експерт   ФЧРАД
7 O9 19.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Евгения Владимирова Гинина главен експерт ИОНЕП ЕВМ
8 О1O 20.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Красимира Йорданова Цветкова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
9 О11 20.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Юлиан Валериев Маслинков главен експерт КСИ КОП
10 О12 21.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Орлин Веселинов Василев младши експерт СДС ЗМ
11 О13 22.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Лора Красимирова Любенова държавен експерт МОП ЕВМ
12 О14 23.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Ценка Пламенова Стоилова главен експерт КСИ КОП
13 О15 26.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Елена Георгиева Янева старши експерт КДИД КОП
14 О16 27.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Кристиян Петров Торлозов младши експерт КСИ КОП
15 О17 27.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Ива Георгиева Йотова главен експерт КСИ КОП
16 О18 27.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Лъчезар Спасов Христов главен  експерт КСИ КОП
17 О19 27.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Ружа Бонева Ганева главен експерт   ФЧРАД
18 О20 27.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Евтимия Георгиева Зашева младши експерт ИОНЕП ЕВМ
19 О21 28.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 София Юриева Диамандиева старши експерт ИОНЕП ЕВМ
20 О22 28.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Мая Николова Пеянкова главен специалист   ФЧРАД
21 О23 29.04.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Диана Георгиева Цакова-Гъдева началник отдел КДИД КОП
22 O25 05.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Виолета Райчева Хаджиперова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
23 О26 05.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Анастасия Венкова Венкова държавен експерт ПУМ ЗМ
24 O27 05.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Цветомир Димитров Петров държавен експерт МОП ЕВМ
25 O28 05.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Цветелина Иванова Тончева главен експерт КДИД КОП
26 О29 05.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Георги Владимиров Габровски главен експерт КДИД КОП
27 O30 07.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Maриета Радославова Косенова младши експерт МОП ЕВМ
28 O31 07.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Милена Валентинова Кирилова-Манчева главен експерт ПУМ ЗМ
29 O32 07.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Димитър Василев Димитров главен специалист КДИД КОП
30 О33 07.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Марияна Василева Маньовска главен експерт СДС ЗМ
31 О34 10.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Людмила Веселинова Златина младши експерт ИОНЕП ЕВМ
32 О35 10.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Диляна Ангелова Младенова старши експерт ПУМ ЗМ
33 О37 10.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Северина Боянова Карамитева главен експерт КДИД КОП
34 О38 11.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Борислава Жорова Пенкова държавен експерт ПУМ ЗМ
35 О39 11.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Антония Симеонова Георгиева главен експерт ИОНЕП ЕВМ
36 О40 12.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Ива Красимирова Иванова главен експерт КСИ КОП
37 О41 12.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 – годишна Вероника Маринова Маринова младши експерт ПУМ ЗМ
38 О42 12.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Боряна Антонова Евлогиева главен експерт ПУМ ЗМ
39 О43 12.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Катерина Александрова Кочева-Щуркова главен експерт ПУМ ЗМ
40 О44 12.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Росица Владимирова Дъбова началник отдел ИОНЕП ЕВМ
41 О45 12.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Петя Любчева Николова държавен експерт ПУМ ЗМ
42 О46 12.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Димитрина Вангелова Иванова държавен експерт КСИ КОП
43 О47 12.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Mагдалена Чавдарова Николова държавен експерт СДС ЗМ
44 О48 12.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Петя Ангелова Белова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
45 О50 12.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Боряна Благоева Колевска държавен експерт КСИ КОП
46 О51 13.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Веселина Димитрова Атанасова началник отдел СДС ЗМ
47 О52 13.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Веска Иванова Христова директор   КОП
48 О53 13.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Борис Иванушев Кацаров главен експерт   ФЧРАД
49 О54 13.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Aна Костадинова Миткова директор   ЕВМ
50 О55 13.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Илияна Георгиева Георгиева държавен експерт ПУМ ЗМ
51 О56 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Валерия Димитрова Нацева-Методиева държавен експерт СДС ЗМ
52 О57 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Валерия Радилова Якимова младши експерт МОП ЕВМ
53 О58 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Сашка Михайлова Иванова началник отдел МОП ЕВМ
54 О59 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Доника Методиева Соколова главен експерт   ФЧРАД
55 О61 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Галя Пеева Цакова-Манасиева директор   ЗМ
56 О62 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Кристина Богданова Василева главен експерт МОП ЕВМ
57 О64 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Росица Генова Главурова директор   ФЧРАД
58 О65 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Радослава Йорданова Вучкова главен експерт   ФЧРАД
59 О66 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Людмила Славчева Заркова-Димитрова главен експерт КСИ КОП
60 O67 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Ирина Чебан старши експерт   ФЧРАД
61 О68 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Мария Стефанова Стефанова главен експерт   ФЧРАД
62 O69 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Елена Димитрова Калудова държавен експерт МОП ЕВМ
63 О70 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Есма Юсеин Панжилова държавен експерт МОП ЕВМ
64 О71 14.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Валентина Цолова Василева главен експерт КСИ КОП
65 О72 17.05.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Дениза Георгиева Станкова главен счетоводител   ФЧРАД
66 О73 03.06.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Николета Фанкова Обретенова младши експерт КДИД КОП
67 О74 26.08.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Иванка Ангелова Матеева старши експерт КДИД КОП
68 O77 17.11.21 чл. 35, ал. 1, т.2 Мариана Павлова Иванова младши експерт ИОНЕП ЕВМ

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок
Вид на декларацията от ЗПКОНПИ Служител Длъжност Отдел Дирекция