Публична покана 9049007

Профил на купувача 2015 г.

Публична покана с идентификационен номер: 9049007

Дата на създаване на страницата: 15.12.2015 г.

Подновяване на лиценз за софтуерен пакет Total Protection Module, включващ всички защитни модули (AntiMalware, Content Filter, Antispam, Web Filter) за устройство Panda GateDefender Performa еSB и осигуряване на техническа поддръжка на устройството за период от една година.

ДокументДата на публикуване на документа
15.12.2015 г.
15.12.2015 г.
04.01.2016 г.