Публична покана 9037302

Профил на купувача 2014 г.

Публична покана с идентификационен номер 9037302

Дата на създаване на страницата -10.12.2014 г.

Предмет: „Предоставяне на лицензи за антивирусен софтуер за срок от една година “

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
10.12.2014г.
10.12.2014г.
05.01.2015г.
12.01.2015г.
12.01.2015г.
26.02.2015г.