Обява 9065512

Профил на купувача – 2017 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с идентификационен номер:9065512

Дата на създаване на страницата (преписката): 21.06.2017 г.

„Техническо обслужване на Регистъра на обществените поръчки и свързания с него специализиран софтуер на Агенцията по обществени поръчки”

Документ
Дата на публикуване на документа
21.06.2017 г.
21.06.2017 г.
29.06.2017 г.
29.06.2017 г.
05.07.2017 г.
20.07.2017 г.