Профил на купувача 2018 г.

Профил на купувача – 2018 г.

1. Предварителни обявления:

2. Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :

ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер)
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
„Техническо обслужване на Регистъра на обществените поръчки и свързания с него специализиран софтуер на Агенцията по обществени поръчки”
25.06.2018 г.

3. Обществени поръчки:

4. Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: