Контрол чрез случаен избор (чл. 232 от ЗОП)

Информация за случаен избор на процедури за осъществяване на контрола по чл. 232 от ЗОП

Заповед за утвърждаване на образци за предварителен контрол, в сила от 15.01.2021 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП

Статистика