Контрол чрез случаен избор (чл. 232 от ЗОП)

Информация за случаен избор на процедури за осъществяване на контрола по чл. 232 от ЗОП

Заповед № РД-10/21.02.2019 г. за утвърждаване на образци на документи за осъществяване на контрол – в сила от 01.03.2019 г.

Становище за осъществен контрол чрез случаен избор по чл. 232 от ЗОП – (в сила от 01.03.2019 г.) 

Статистика