Контрол чрез случаен избор (чл. 232 от ЗОП)

Обобщение на основни и специфични грешки, установени при  контрола чрез случаен избор

Информация за случаен избор на процедури за осъществяване на контрола по чл. 232 от ЗОП

Информация за случаен избор на процедури за осъществяване на контрола по чл. 232 от ЗОП – регистрирани до 30.06.2021 г.

Методическо указание относно осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от ЗОП в ЦАИС ЕОП

Заповед за утвърждаване на образци за предварителен контрол, в сила от 01.07.2021 г.

Образец на придружително писмо за изпращане на документи за осъществяване на контрол по чл. 232, чл.233 и чл. 235 от ЗОП – (в docx формат), в сила от 01.07.2021 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП, в сила от 01.07.2021 г.