Публична покана 9052247

Профил на купувача 2016 г.

Публична покана с идентификационен номер: 9052247

Дата на създаване на страницата: 07.04.2016 г.

„Изработка и доставка на рекламни материали за осигуряване на информираност и публичност по проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изработване и доставка на рекламни тетрадки-бележници, химикалки и флаш памети по проекта“; Обособена позиция № 2: „Изработване и доставка на рекламни брошури, папки и торбички по проекта“ – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП.

Документ
Дата на публикуване на документа
07.04.2016 г.
07.04.2016 г.
07.04.2016 г.
14.04.2016 г.
17.05.2016 г.
17.05.2016 г.
30.06.2016 г.
19.09.2016 г.