Политика за достъпност

на Портала за обществени поръчки, чрез който се достъпва интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки

Декларация за достъпност

Агенцията по обществени поръчки (АОП) се ангажира да осигури достъпност на Портала за обществени поръчки (ПОП – на електронен адрес www2.aop.bg), за максимално широка група потребители, независимо от използваните технологии и персоналните умения. Ние работим активно за подобряване на достъпността и използваемостта на портал си, като се придържаме към наличните стандарти и добри практики.

За да отговорим на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, поставени от Европейската комисия (ЕК) относно интернет страниците на публичната администрация, и същевременно да посрещнем изискванията на актуалните интернет технологии, ще се придържаме към стандартите на Web Content Accessibility Guidelines 2.0. (WCAG 2.0).

Инициатива за уеб достъпност (Web Accessibility Initiative)

Порталът за обществени поръчки, чрез който се достъпва интернет страницата на АОП, ще се старае да покрие ниво на достъпност според последните стандарти на World Wide Web Consortium –WCAG 2.0, като използва най-добрите практики и техники.

WCAG 2.0 представлява серия от насоки как съдържанието на страниците да бъде направено по-достъпно за хора със специални потребности. Изпълнението им ще помогне на повече потребители да се възползват от предимствата на интернет.

W3C Стандарти

Порталът за обществени поръчки, чрез който се достъпва интернет страницата на АОП, е изграден с код, съвместим с W3C стандартите за HTML и CSS. Тя се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри и използването й гарантира съвместимост и с бъдещите нови или подобрени браузъри.

Изключения

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това невинаги е възможно във всеки един аспект. Техниките за разработка и достъп до интернет се развиват с бързи темпове, което понякога прави някои от стандартните изисквания за достъпност излишни.

Помощна информация

Порталът за обществени поръчки, чрез който се достъпва интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки (www2.aop.bg), е оптимизиран за работа с интернет браузъри като: Internet Explorer версия 11 или по-висока, Mozilla Firefox версия 60 или по-висока, Google Chrome 65 или по-висока версия, Opera 64 или по-висока версия, както и с други интернет браузъри.

За да гледате видео материалите, трябва да имате инсталиран Adobe Flash Player, който може да изтеглите безплатно от www.adobe.com.

Част от съдържанието е в .pdf формат и за визуализацията му се изисква безплатен софтуер като Adobe Reader, който може да изтеглите безплатно от www.adobe.com, или аналогичен на него продукт.

Порталът за обществени поръчки е динамичен, съдържанието му се обновява и актуализира ежедневно. За бързо откриване на необходимата Ви информация може да ползвате вградените възможности за търсене.

Архивната версия на портала не се актуализира.

Английската версия на www2.aop.bg и нейното съдържание не са напълно идентични с българската версия.

Порталът за обществени поръчки е разработен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Авторското право върху изработения софтуер и дизайн на интернет страницата принадлежи изцяло на Агенцията по обществени поръчки.