Годишни бюджети

Годишни бюджети на Агенцията по обществени поръчки

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2022 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2021 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2020 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2019 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2018 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2017 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2016 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2015 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2014 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2013 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2012 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2011 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2010 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2009 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2008 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2007 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2006 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2005г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2004 г.