Годишни бюджети и отчети

Годишни бюджети на Агенцията по обществени поръчки

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2022 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2021 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2020 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2019 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2018 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2017 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2016 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2015 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2014 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2013 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2012 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2011 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2010 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2009 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2008 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2007 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2006 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2005г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2004 г.


Отчети за изпълнението на бюджета по бюджетни програми

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни порограми към 30.09.2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни порограми към 30.06.2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни порограми към 31.03.2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни порограми към 31.12.2021 г.