Годишни бюджети

Годишни бюджети на Агенцията по обществени поръчки

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2022 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2021 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2020 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2019 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2018 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2017 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2016 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2015 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2014 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2013 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2012 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2011 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2010 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2009 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2008 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2007 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2006 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2005г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2004 г.


Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни порограми към 30.06.2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни порограми към 31.03.2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни порограми към 31.12.2021 г.