Годишни бюджети и отчети

Годишни бюджети на Агенцията по обществени поръчки

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2024 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2023 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2022 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2021 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2020 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2019 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2018 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2017 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2016 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2015 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2014 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2013 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2012 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2011 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2010 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2009 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2008 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2007 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2006 г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2005г.

Годишен бюджет на Агенция по обществени поръчки за 2004 г.


Отчети за изпълнението на бюджета по бюджетни програми

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни порограми към 30.06.2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни порограми към 31.03.2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни порограми към 31.12.2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни порограми към 30.09.2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни порограми към 30.06.2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни порограми към 31.03.2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни порограми към 31.12.2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на АОП към 31.01.2020г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2019 г.

Годишен отчет на АОП към 31.12.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на АОП към 31.12.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на АОП към 30.11.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на АОП към 31.10.2019г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на АОП към 30.09.2019г. (тримесечен)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на АОП към 30.09.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на АОП към 31.08.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на АОП към 31.07.2019г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на АОП към 30.06.2019г. (тримесечен)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на АОП към 30.06.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на АОП към 31.05.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на АОП към 30.04.2019г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на АОП към 31.03.2019г. (тримесечен)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на АОП към 31.03.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на АОП към 28.02.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на АОП към 31.01.2019г.