Обява 9053216

Профил на купувача 2016 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с идентификационен номер: 9053216

Дата на създаване на страницата: 17.05.2016 г.

Техническо обслужване на Регистъра на обществените поръчки и свързания с него специализиран софтуер на Агенцията по обществени поръчки

Документ
Дата на публикуване на документа
17.05.2016 г.
17.05.2016 г.
31.05.2016 г.
31.05.2016 г.
09.06.2016 г.
12.07.2016 г.