Продължават заявките за обучения за работа с ЦАИС ЕОП

Продължават заявките за обучения за работа с ЦАИС ЕОП

И през втората седмица на месец декември възложителите продължават да подават заявки за включване в обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), организирани Агенцията по обществени поръчки (АОП). На планираното обучение в сряда, лекторите на АОП обучиха представители на Община Пловдив и Община Пловдив – Район „Тракия“, Изпълнителна агенция …

Виж Повече
Правителството прие График за използване на ЦАИС ЕОП

Правителството прие График за използване на ЦАИС ЕОП

Днес, 11 декември 2019 г., Министерския съвет прие постановление, с което се определя график за използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Одобреният график съдържа два етапа. Първият, стартира на 1 януари 2020 г. От тази дата възлагането на обществени поръчки чрез електронната платформа е задължително за три групи възложители: органи …

Виж Повече
Висок интерес към обученията на АОП в първата седмица на месец декември

Висок интерес към обученията на АОП в първата седмица на месец декември

В последния месец на годината, обученията за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), организирани Агенцията по обществени поръчки (АОП), продължават да са обект на висок интерес. На регулярното обучение в сряда, експерти от Агенцията обучиха служители на Народното събрание, Държавна агенция „Архиви”, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Областно пътно управление – …

Виж Повече
Наближава 1 януари 2020 г. и задължението за ползване на ЦАИС ЕОП

Наближава 1 януари 2020 г. и задължението за ползване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) информира всички потребители, че предстои предприемане на действия за подготовка на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) за реална експлоатация. Особено важни са следните дати: от 16 декември до 31 декември 2019 г. ЦАИС ЕОП няма да бъде достъпна за потребителите, поради извършване на технически настройки по …

Виж Повече
Oбучения по ЦАИС ЕОП през последната седмица на ноември

Oбучения по ЦАИС ЕОП през последната седмица на ноември

В последните дни на месец ноември Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе три обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). В регулярните обучения, които се провеждат в сряда, участие взеха служители на ГДПБЗН – МВР и ГДБОП – МВР, както и представители на Народно събрание, Министерство на образованието, Столична …

Виж Повече
Важни дати за стопанските субекти и старта на ЦАИС ЕОП

Важни дати за стопанските субекти и старта на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява стопанските субекти, че считано от 1 януари 2020 г. обявяването на процедури за възлагане на обществени поръчки в страната ще се реализира чрез две системи. Промяната е свързана с изменение в Закона за обществените поръчки, която урежда поетапно въвеждане на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) …

Виж Повече
Предстои обновяване на ЦАИС ЕОП

Предстои обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички потребители, че на 30 ноември 2019 г. предстои обновяване на част от функционалностите на Централизираната автоматизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Агенцията отправя препоръка към всички потребители да предприемат действия за запазване на създадени изисквания като шаблони, както и подготвени примерни оферти и ключове към тях. Възможност …

Виж Повече
АОП проведе три обучения за работа с ЦАИС ЕОП

АОП проведе три обучения за работа с ЦАИС ЕОП

През изминалата седмица Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе три обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Две от тях са по заявки на възложители, които осигуриха зали и оборудване. Обучените са 90 служители на Министерството на вътрешните работи и над 20 експерти от Главна дирекция „Гранична полиция“. В …

Виж Повече
Създаване на процедура в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Създаване на процедура в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Създаване на процедура в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Виж Повече
АОП продължава с обученията за работа с ЦАИС ЕОП

АОП продължава с обученията за работа с ЦАИС ЕОП

На 13 ноември 2019 г., Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе две обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Сред участниците бяха представители на Главна дирекция „Гранична полиция“, Министерство на образованието и науката и на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Според попълнените анкетни форми, удовлетвореността …

Виж Повече