Възможностите за прилагане на пактове за почтеност в процеса на възлагане на обществени поръчки в страната обсъдиха на съвместна среща АОП и „Прозрачност без граници“

Възможностите за прилагане на пактове за почтеност в процеса на възлагане на обществени поръчки в страната обсъдиха на съвместна среща АОП и „Прозрачност без граници“

На съвместна среща изпълнителните директори на Агенцията по обществени поръчки – г-н Георги Николов и на неправителствената организация Сдружение „Асоциация Прозрачност без граници“, г-н Калин Славов обсъдиха перспективите за прилагане на пактове за почтеност при обществените поръчки в страната. Пактът за почтеност е иновативен инструмент за сътрудничество между организациите от публичния сектор, бизнеса и гражданското …

Виж Повече
Непланирано прекъсване на ЦАИС ЕОП

Непланирано прекъсване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че между 22:00 ч. и 23:59 ч. на 20.03.2024 г. е  регистрирано непланирано прекъсване на функционалности на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Определените срокове на засегнати от прекъсването на функционалностите  поръчки бяха променени от ЦАИС ЕОП за: 1. получаване на оферти или заявления за …

Виж Повече
Изтичащ срок за подаване на информация за пътни превозни средства

Изтичащ срок за подаване на информация за пътни превозни средства

Агенция по обществени поръчки (АОП) напомня, че в обнародвания в Държавен вестник, бр. 88 от 20.10.2023 г. Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки, е предвидено задължение на възложителите да изпращат обобщена информация по утвърден от изпълнителния директор на АОП образец за броя на доставените или използвани пътни превозни средства. Агенцията по обществени поръчки …

Виж Повече
Информация за основните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Информация за основните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Във връзка с постъпващи запитвания Агенцията по обществени поръчки публикува извадки от новите текстове от Закона за обществените поръчки, както и някои задължения на възложителите, свързани с изключенията от правилата на ЗОП (обн. в Държавен вестник, бр. 88 от 20 октомври 2023 г.). Целта е да се повиши информираността на възложителите и да се избегнат грешки. Материалите могат …

Виж Повече
Утвърдени са правилата за дейността на Експертния консултативен съвет по изпълнението на ЗОП

Утвърдени са правилата за дейността на Експертния консултативен съвет по изпълнението на ЗОП

Министърът на финансите Асен Василев утвърди правилата за работа на Експертния консултативен съвет по чл.246 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Целта на Съвета е да анализира прилагането на ЗОП и да издава насоки за уеднаквяване на практиката на методическите, контролните и одитните органи. Председател на Съвета е изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки Георги Николов. …

Виж Повече
Планирано прекъсване в работата на ЦАИС ЕОП

Планирано прекъсване в работата на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)​, че на 24.02.2024 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 13:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на ЦАИС ЕОП поради действия по техническа поддръжка на системата. В случай на необходимост от съдействие в …

Виж Повече
Актуализирана е рубриката ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори

Актуализирана е рубриката ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори

Добавен е нов раздел в секция „ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори„, свързан с попълването на новите електронни формуляри. Въпросите и отговорите са свързани с попълване на информация за стратегически поръчки.

Виж Повече
Актуализирана е инструкцията за предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Актуализирана е инструкцията за предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Агенцията по обществени поръчки актуализира публикуваната Инструкция относно предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Промените са свързани с необходимостта от актуализиране на информацията в профилите на организациите. Тя е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция Актуални …

Виж Повече
Актуализирано е методическото указание по чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки

Актуализирано е методическото указание по чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки

Агенцията по обществени поръчки актуализира Методическо указание МУ 2/21.11.2022 г. за възлагане на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки. Направените промени съобразяват относимата нормативна уредба, която е в сила от 22.12.2023 г. (обн. ДВ, бр. 88 от 20.10.2023 г.) Актуализираното указание …

Виж Повече
Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява потребителите на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), че във връзка с въвеждането на новите електронни формуляри за публикуване на обявления в областта на обществените поръчки, функционалностите за статистики, търсения и справки са все още в процес на надграждане. Поради тази причина временно в <<Разширено търсене – …

Виж Повече