Европейската комисия организира безплатен онлайн семинар на тема: „Еко маркировки в зелените обществени поръчки“

Европейската комисия организира безплатен онлайн семинар на тема: „Еко маркировки в зелените обществени поръчки“

Европейската комисия организира безплатен онлайн семинар на тема: „Еко маркировки при зелените обществени поръчки“ (Ecolabels in Green Public Procurement). Той е част от инициативите на тазгодишното издание на Европейската седмица на регионите (#EURegionsWeek page) и е предназначен основно за възложители, които са регионални и местни органи. Събитието ще се проведе на 13 октомври 2022 г. …

Виж Повече
Агенцията по обществени поръчки публикува неофициален превод на 12 допълнителни въпроси и отговори, предоставени от Европейската комисия, по прилагане на чл. 5к от Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия в Украйна

Агенцията по обществени поръчки публикува неофициален превод на 12 допълнителни въпроси и отговори, предоставени от Европейската комисия, по прилагане на чл. 5к от Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия в Украйна

Агенцията по обществени поръчки публикува неофициален превод на 12 допълнителни въпроси и отговори, предоставени от Европейската комисия, по прилагане на чл. 5к от Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия в Украйна. Информацията може да бъде намерена в рубрика „Санкции срещу Русия“, секция „Стратегически документи“, раздел „Политики на ЕС“

Виж Повече
Публично обсъждане на проекти на стандартизирани документи и изисквания при обществени поръчки за модернизиране или реконструкция на образователната инфраструктура

Публично обсъждане на проекти на стандартизирани документи и изисквания при обществени поръчки за модернизиране или реконструкция на образователната инфраструктура

Днес, 12.08.2022г., Агенцията по обществени поръчки публикува за обществено обсъждане постъпили проекти на стандартизирани документи и изисквания, които да се прилагат при провеждането на обществени поръчки за изграждане или реконструкция на образователна инфраструктура във връзка с реализация на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектите на документи са достъпни на https://www2.aop.bg/obrazci-i-spisyci-proekti-standartizirani-dokumenti/. Становища по …

Виж Повече
АОП публикува информация относно прилагането на Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

АОП публикува информация относно прилагането на Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

Агенцията по обществени поръчки публикува информация относно прилагането на Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. За целта на Портала за обществени поръчки в секция „Стратегически документи“, раздел „Политики на …

Виж Повече
Вашата оценка за Центъра за обслужване на потребители

Вашата оценка за Центъра за обслужване на потребители

Уважаеми потребители, Агенцията по обществени поръчки се стреми непрекъснато да повишава качеството на предлаганите от нея услуги. Вашeтo впечатлениe от  работата на Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП е важно за нас и ще ни помогне да предприемем стъпки за оптимизиране на обслужването Ви. С цел да подобрим работата на екипа на АОП, …

Виж Повече
АОП повишава прозрачността на контрола по обществените поръчки

АОП повишава прозрачността на контрола по обществените поръчки

Агенцията по обществени поръчки (АОП) повишава прозрачността на контрола по обществените поръчки и ще предоставя периодично информация за направените становища за осъществен втори етап на контрола чрез случаен избор (по чл. 232 от ЗОП) и за извършен контрол върху процедури на договаряне (по чл. 233 от ЗОП). За целта на Портала за обществени поръчки в …

Виж Повече
Проект на ЗИДЗОП е публикуван за обсъждане

Проект на ЗИДЗОП е публикуван за обсъждане

Считано от 08.06.2022 г. на Портала за обществени консултации и на официалната страница на Министерството на финансите е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на: [email protected] в срок до 09.07.2022 г.

Виж Повече
Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 16 април 2022 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), свързано с действия по обновяване на системата. Описание на начина на работа със системата може да …

Виж Повече
Публикувано е методическо указание относно възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация

Публикувано е методическо указание относно възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-1 от 1 април 2022 г. относно възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация. Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.

Виж Повече
Агенцията по обществени поръчки (АОП) изготви обобщение на основните и специфични грешки, установени при контрола чрез случаен избор през 2021 г.

Агенцията по обществени поръчки (АОП) изготви обобщение на основните и специфични грешки, установени при контрола чрез случаен избор през 2021 г.

АОП изготви документ с най-често допусканите грешки на етапа на подготовка на възлагателния процес през 2021 г. Документът е във връзка със заложена мярка в Компонент 2.Г.1 Бизнес среда на стълб „Справедлива България“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, официално представен от българското правителство на 15.10.2021 г. Публикуването му цели да подобри достъпа до …

Виж Повече