Нови въпроси в секция „ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори“ и подсекция Въпроси и отговори „еЕЕДОП“

Нови въпроси в секция „ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори“ и подсекция Въпроси и отговори „еЕЕДОП“

Агенцията по обществени поръчки обнови секция „ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори“ и подсекция Въпроси и отговори „еЕЕДОП“. За улеснение на потребителите актуализираните въпроси съдържат дата на публикуване.

Виж Повече
Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Уведомяваме всички потребители на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), че в периода от 16:00 часа на 02.10.2021 г. до 09:30 часа на 04.10.2021 г., е констатирана временна неустойчивост в една от функционалностите на системата. В резултат на проведен анализ на обществените поръчки за периода, чиито срокове са потенциално засегнати, беше установено, …

Виж Повече
Публично обсъждане на проект за стандартизирани изисквания при обществени поръчки за доставка на течни горива за отопление

Публично обсъждане на проект за стандартизирани изисквания при обществени поръчки за доставка на течни горива за отопление

Агенцията по обществени поръчки предоставя за обществено обсъждане постъпило предложение за стандартизиране на изискванe в техническа спецификация и на клаузи от договор за обществена поръчка, които да се прилагат при възлагане на доставки на течни горива за отопление. В изпълнение на чл.109, ал. 2 от Правилника за прилагане на обществените поръчки (ППЗОП) ги публикуваме за …

Виж Повече
Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички потребители на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), че е установено временно отпадане на функционалност на Системата. Екипът по техническа поддръжка работи по отстраняването му. След разрешаване, своевременно ще бъдат предприети действия съгласно чл. 9е, ал. 2 от ППЗОП. АОП се извинява на всички потребители …

Виж Повече
Планирана профилактика на Портала за обществени поръчки

Планирана профилактика на Портала за обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители за планирана профилактика на Портала за обществени поръчки. Предвид голямата посещаемост на портала, профилактиката ще се извърши на 25 септември 2021 г. (събота), в интервала между 07:30 и 10:00 часа. В посочения диапазон е възможно интернет адресът www2.aop.bg да бъде временно недостъпен. Благодарим за разбирането.

Виж Повече
Актуализирана е инструкция за попълване на поле V.1) „Информация относно невъзлагане“ при прекратяване на процедури на договаряне

Актуализирана е инструкция за попълване на поле V.1) „Информация относно невъзлагане“ при прекратяване на процедури на договаряне

Агенцията по обществени поръчки обнови публикувана Инструкция относно попълване на поле V.1) „Информация относно невъзлагане“ при прекратяване на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 от Закона за обществените поръчки в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), при процедури стартирани след 01.01.2021 г. Инструкцията е достъпна на Портала за обществени …

Виж Повече
Планирано прекъсване на тестовата среда на ЦАИС ЕОП

Планирано прекъсване на тестовата среда на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че от 12 септември 2021 г. (неделя), 18:00 часа до 13 септември  (понеделник), 12:00 часа предстои планирано прекъсване в работата на тестовата среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Виж Повече
Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 4 септември 2021 г. (събота), в периода от 08:00 ч. до 17:30 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), свързано с действия по обновяване на системата. В случай на необходимост от съдействие в работните дни, …

Виж Повече
Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) информира потребителите, че на 19 август 2021 г. (четвъртък), в интервала 18:30 ч. – 19:30 ч. ще се извършва техническа профилактика на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), което е възможно да доведе до временно прекъсване в работоспособността на системата. Предварително се извиняваме за …

Виж Повече