Планирано прекъсване в работата на ЦАИС ЕОП

Планирано прекъсване в работата на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 28.01.2023 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 18:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) (https://www.eop.bg), на Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП (https://www.aop.bg) и на Портала …

Виж Повече
Публикувана е нова анкета

Публикувана е нова анкета

Уважаеми потребители, Агенцията по обществени поръчки се стреми непрекъснато да повишава качеството на предлаганите от нея услуги. Затова вашето мнение е важно за нас. С участието си в новата ни анкета ще ни помогнете да анализираме причините, които възпрепятстват участието на стопанските субекти  в обществени поръчки. Това ще ви отнеме не повече от 3/три/ минути. …

Виж Повече
Планирано прекъсване на тестовата среда на ЦАИС ЕОП

Планирано прекъсване на тестовата среда на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 19.01.2023 г. в периода от 09:00 до 17:00 часа предстои планирано прекъсване в работата на тестовата среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Това няма да се отрази на нормалната функционалност на продукционната среда на ЦАИС ЕОП.

Виж Повече
Обобщена информация по чл. 230 ал.1 т. 7 от ЗОП

Обобщена информация по чл. 230 ал.1 т. 7 от ЗОП

Агенцията по обществени поръчки напомня на всички възложители, че във връзка с чл. 230, ал. 1, т. 7 на Закона за обществените поръчки (ЗОП) възложителите следва да изпратят информация за разходваните средства за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4, 6 и 8 от ЗОП за отчетната 2022 г. Информацията следва да се …

Виж Повече
Планирано прекъсване на  Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП

Планирано прекъсване на  Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 10.01.2023 г. в периода от 11:00 до 16:00 часа предстои планирано прекъсване в работата на Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП,  поради действия по техническа поддръжка на системата.  Това няма да се отрази на нормалната функционалност на ЦАИС ЕОП.

Виж Повече
Планирано прекъсване на тестовата среда на ЦАИС ЕОП

Планирано прекъсване на тестовата среда на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 16.12.2022 г. в периода от 10:00 до 14:00 часа предстои планирано прекъсване в работата на тестовата среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Това няма да се отрази на нормалната функционалност на продукционната среда на ЦАИС ЕОП.

Виж Повече
Планирано прекъсване на тестовата среда на ЦАИС ЕОП

Планирано прекъсване на тестовата среда на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 14.12.2022 г. в периода от 09:00 до 13:00 часа предстои планирано прекъсване в работата на тестовата среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Това няма да се отрази на нормалната функционалност на продукционната среда на ЦАИС ЕОП.

Виж Повече
Планирано прекъсване в работата на ЦАИС ЕОП

Планирано прекъсване в работата на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 10 декември 2022 г. (събота), в периода от 02:00 ч. до 16:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) поради действия по техническа поддръжка на системата. Описание на начина на работа със системата може …

Виж Повече
Публикувано е методическо указание за възлагане на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки

Публикувано е методическо указание за възлагане на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки

Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикува Методическо указание № МУ-2 от 21 ноември 2022 г. относно възлагането на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки. Документът е свързан с  изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). В Плана …

Виж Повече
Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 29 октомври 2022 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) поради действия по обновяване на системата. Обновяването е свързано с изменения и допълнения в Закона за …

Виж Повече