Планирано обновяване на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 19 септември 2020 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 14:00 ч., предстои обновяване на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Обновяването е планирано и с него се цели да бъдат оптимизирани функционалностите на системата. АОП отправя препоръка към всички …

Виж Повече
Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Уважаеми потребители, Във връзка с констатирана неустойчивост в работата на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), която води до затруднения при извършване на някои действия във възлагателния процес, Ви уведомяваме, че техническият екип работи активно по установяване и отстраняване на проблема. Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за проявеното разбиране.

Виж Повече
Обновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

Обновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

С обновяване на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на 05 септември 2020 г. се извърши оптимизации на проверката за липсващи задължителни параметри във всички етапи на поръчката. В тази връзка, Агенцията по обществени поръчки обнови публикуваната Инструкцията за начина на стартиране на възлагането на обществени поръчки за доставка …

Виж Повече
Планирано обновяване на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 5 септември 2020 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои обновяване на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Обновяването е планирано и с него се цели да бъдат актуализирани част от функционалностите на системата. Сред планираните промени …

Виж Повече
Обновена е инструкцията за оповестяване промени, с удължаване на срокове в публикувана обществена поръчка в ЦАИС ЕОП

Обновена е инструкцията за оповестяване промени, с удължаване на срокове в публикувана обществена поръчка в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки допълни публикуваната Инструкция относно оповестяване на промени в публикувана обществена поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) чрез обявление за изменение или допълнителна информация. Указан е начина за удължаване на срока за подаване на оферти в ЦАИС ЕОП, в случай че в първоначално определения срок няма постъпили заявления/оферти или …

Виж Повече
Публикувана е инструкция за генериране на системен номер на решението по чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗОП в ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция за генериране на системен номер на решението по чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗОП в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция относно генерирането на системен номер на решението по чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Инструкцията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.

Виж Повече
Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП и РОП

Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП и РОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички потребители, че от 10:00 ч. на 29 август 2020 г. (събота) до 09:00 ч. на 30 август 2020 г. (неделя) е планирано извършване на дейности по техническа профилактика и монтаж на ново оборудване в Държавния хибриден частен облак (ДХЧО) от страна на Държавна агенция „Електронно управление“. През посочения период …

Виж Повече
Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички потребители на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), че от 19:08 ч. до 21:00 ч. на 24 август 2020 г., е установено временно отпадане на Системата, предизвикано от външни фактори, вследствие неустойчивост в интернет свързаността. В резултат от своевременно предприетите действия редовната работа на ЦАИС …

Виж Повече
Методическото указание относно изпращане на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение

Методическото указание относно изпращане на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-12 от 20 юли 2020 г. относно изпращане на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение. Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.

Виж Повече
Публикувана е инструкция относно надписването и подаването на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция относно надписването и подаването на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува инструкция относно начина за надписване и подаване на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП. Инструкцията е приложима и за случаите, в които упълномощено лице подава заявление/оферта от името на нерегистриран (напр. чуждестранен) стопански субект. Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.

Виж Повече