АОП ще обучи 2500 служители от централната и общинска администрация за работа с ЦАИС ЕОП

АОП ще обучи 2500 служители от централната и общинска администрация за работа с ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) информира централната и местна администрация, че стартира нова кампания, която има за цел да обучи техни представители за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). През следващите 5 месеца, АОП и разработчика на ЦАИС ЕОП – Консорциум „ЕОП България“, планират обучения с практическа насоченост за 2 …

Виж Повече
Проверка на технически спецификации за поръчки в IT сектора

Проверка на технически спецификации за поръчки в IT сектора

Агенцията по обществени поръчки напомня на всички възложители, които възнамеряват да стартират поръчки за надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги, че техническите спецификации следва да съответстват с изискванията на чл. 58 от Закона за електронното управление. Държавна агенция „Електронно управление“ е утвърдила Правила за удостоверяване на съответствието на технически спецификации за провеждане …

Виж Повече
Определяне на срокове на поръчки през ЦАИС ЕОП

Определяне на срокове на поръчки през ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) информира всички възложители, че съгласно чл. 28, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки при обмен на информация чрез платформата последният ден на даден срок изтича в края на двадесет и четвъртия час. Важно: При стартиране на поръчки през Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ …

Виж Повече
АОП продължава с обученията на стопански субекти за работа с ЦАИС ЕОП

АОП продължава с обученията на стопански субекти за работа с ЦАИС ЕОП

През изминалата седмица, Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе обучение на стопански субекти за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). В обучението се включиха 21 представители от 9 търговски дружества. Лектори от АОП демонстрираха Системата, включително регистрация на стопански субекти, заявяване на интерес/подаване на оферта по обществена поръчка в ЦАИС …

Виж Повече
Нови валидационни правила в ОВ на ЕС

Нови валидационни правила в ОВ на ЕС

Агенцията по обществени поръчки (АОП) информира всички потребители, че считано от 15 януари 2020 г. Службата за публикации на Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) въвежда задължително спазване на някои валидационни правила в обявленията, подлежащи на публикация: Основният CPV код в  полето „II.1.2) Основен CPV код“ трябва да съответства на обекта на поръчката, …

Виж Повече
Публикувана е инструкция относно възлагане на обществени поръчки чрез Покана до определени лица по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП в ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция относно възлагане на обществени поръчки чрез Покана до определени лица по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция за възлагане на обществени поръчки чрез „Покана до определени лица“ чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 191, ал. 2 от ЗОП. Информацията е достъпна на Портала за …

Виж Повече
Нови моменти при контрола чрез случаен избор във връзка възлагането чрез ЦАИС ЕОП

Нови моменти при контрола чрез случаен избор във връзка възлагането чрез ЦАИС ЕОП

От 01 януари 2020 г., влезе в сила изменение на Закона за обществените поръчки (ЗОП),  което задължава възложителите да използват Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), съгласно график, приет с Постановление № 332/13.12.2019 г. на Министерския съвет. В тази връзка за възложителите, които прилагат ЦАИС ЕОП, преустановяват използването на специализирания софтуер „Редактор …

Виж Повече
АОП проведе първото обучение за работа с ЦАИС ЕОП за 2020 г.

АОП проведе първото обучение за работа с ЦАИС ЕОП за 2020 г.

През първата работна сряда на годината, Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе обучение за стопански субекти за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). В практическото обучение взеха участие представители на 14 търговски дружества. Експертите на АОП оказаха съдействие на стопанските субекти за регистрация и работа със Системата. По време на …

Виж Повече
Използване на готови шаблони на изисквания в ЦАИС ЕОП

Използване на готови шаблони на изисквания в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция, която дава насоки относно използването на вградените в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) шаблони. Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.

Виж Повече
Публикувана е инструкция относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция, която включва основни стъпки за оповестяване възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.

Виж Повече