ЕК публикува насоки относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19

ЕК публикува насоки относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19

ЕК публикува насоки относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19 Днес, 1 април 2020 г., Европейската комисия публикува насоки относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19. Насоките са достъпни на български и английски език на Портала за …

Виж Повече
Обновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

Обновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки обнови Инструкцията относно начина за оповестяване възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Описаният подход е приложим за всички процедури без обявление, за които не се подават оферти в ЦАИС ЕОП. Информацията е достъпна …

Виж Повече
Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

В Държавен вестник, бр. 29 от 27.03.2020 г., е обнародвано Постановление № 49 от 23 март 2020 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с ПМС № 73 от 2016 г. С приетите промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се цели …

Виж Повече
Действие на извънредните мерки при възлагане на обществени поръчки

Действие на извънредните мерки при възлагане на обществени поръчки

 Обнародван е Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ. Бр. 28 от 24.03.2020 г.) Част от мерките засягат възлагането на обществени поръчки. Предвидени са изключения от приложното поле на ЗОП, които се прилагат за времето на извънредното положение. Те …

Виж Повече
Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

На 18 март 2020 г., на свое извънредно заседание, Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с ПМС № 73 от 05.04.2016 г. С промените се цели привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 1 …

Виж Повече
Обнародвано е допълнение в Закона за обществените поръчки

Обнародвано е допълнение в Закона за обществените поръчки

В Държавен вестник, бр.23 от 14.03.2020 г., е обнародвано допълнение в Закона за обществените поръчки. Допълнението е в чл. 13, ал. 1 от ЗОП, където се създава т. 21 относно закупуване от възложителите на медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за осигуряване на противоепидемичните мерки, въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор …

Виж Повече
Отменят се част от обученията за държавната и местна администрация

Отменят се част от обученията за държавната и местна администрация

Агенцията по обществени поръчки информира всички потребители, че се отлагат планираните в градовете Плевен и Габрово обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Със Заповед № РД-01-117 от 08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват мероприятия на закрито в области Габрово и Плевен поради разпространение на коронавирус COVID-19. Вследствие на …

Виж Повече
Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) информира всички потребители, че в периода между 06:25 ч. и 11:38 ч. на 6 март 2020 г. е установена неустойчивост при предоставяне на услугата за удостоверяване на време, необходима за извършване на определени действия в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Екипът на АОП се извинява за причиненото …

Виж Повече
Планирано обновяване на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 7 март 2020 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 14:00 ч., предстои обновяване на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Обновяването е планирано и с него се цели да бъдат актуализирани част от функционалностите на Системата. АОП отправя препоръка …

Виж Повече
Обновена е рубриката „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“

Обновена е рубриката „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“

Агенцията по обществени поръчки публикува нови въпроси и отговори относно работата със Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“. Рубриката се актуализира периодично като за улеснение на потребителите новите и актуализирани въпроси имат дата на публикуване, респективно …

Виж Повече