Информационно събитие по проекта за изграждане на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

Информационно събитие по проекта за изграждане на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

На 28 април 2021 г. се проведе онлайн информационно събитие по проект BG05SFOP001-1.003-0002-C01 „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Виж Повече
Промяна в изискванията на Службата за публикация в ОВ на ЕС

Промяна в изискванията на Службата за публикация в ОВ на ЕС

Уважаеми възложители, Считано от днес, 27.04.2021 г., Службата за публикация на „Официалния вестник“ на Европейския съюз прилага нови изискванията за изпращане на информации за публикуване в „TED – Tenders Electronic Daily“ във връзка с нова версия на Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели, т. нар. NUTS кодове. В тази връзка, всички обявления, които са създадени …

Виж Повече
Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

В Държавен вестник, бр. 35 от 27.04.2021 г., е обнародвано Постановление № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г. С приетите промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки подзаконовата …

Виж Повече
Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Днес, на заседание, правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), с които подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 1 януари 2021 г. Значителна част от промените се отнасят до задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. …

Виж Повече
Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 17 април 2021 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), свързано с действия по обновяване на системата. С планираното обновяване се цели да се оптимизират част …

Виж Повече
Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 13 март 2021 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), свързано с действия по обновяване на системата. С планираното обновяване се цели да се оптимизират част …

Виж Повече
Започна обсъждане на промени в ППЗОП

Започна обсъждане на промени в ППЗОП

Считано от днес, 24.02.2021 г., на Портала за обществени консултации и на официалната страница на Министерството на финансите е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на: [email protected] в срок до 25.3.2021 г.

Виж Повече
Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 20 февруари 2021 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), свързано с действия по обновяване на системата. С планираното обновяване се цели да се оптимизират част …

Виж Повече
Актуализирана е инструкцията за предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез ЦАИС ЕОП

Актуализирана е инструкцията за предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки актуализира публикуваната Инструкция относно предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Тя е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.

Виж Повече
Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 23 януари 2021 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои обновяване на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Обновяването е планирано, като с него се цели освен оптимизация на наличните функционалности на системата, така и въвеждане в …

Виж Повече