Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 16 април 2022 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), свързано с действия по обновяване на системата. Описание на начина на работа със системата може да …

Виж Повече
Публикувано е методическо указание относно възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация

Публикувано е методическо указание относно възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-1 от 1 април 2022 г. относно възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация. Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.

Виж Повече
Агенцията по обществени поръчки (АОП) изготви обобщение на основните и специфични грешки, установени при контрола чрез случаен избор през 2021 г.

Агенцията по обществени поръчки (АОП) изготви обобщение на основните и специфични грешки, установени при контрола чрез случаен избор през 2021 г.

АОП изготви документ с най-често допусканите грешки на етапа на подготовка на възлагателния процес през 2021 г. Документът е във връзка със заложена мярка в Компонент 2.Г.1 Бизнес среда на стълб „Справедлива България“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, официално представен от българското правителство на 15.10.2021 г. Публикуването му цели да подобри достъпа до …

Виж Повече
Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 12 март 2022 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), свързано с действия по обновяване на системата. Описание на начина на работа със системата може да …

Виж Повече
Обновена е инструкцията за създаване на образец на ценово предложение в изискванията към поръчка чрез ЦАИС ЕОП

Обновена е инструкцията за създаване на образец на ценово предложение в изискванията към поръчка чрез ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки обнови публикувата Инструкция относно създаване на образец на ценово предложение в изискванията към поръчка чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Инструкцията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.

Виж Повече
Георги Николов e назначен за изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки

Георги Николов e назначен за изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки

Вицепремиерът по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев назначи Георги Николов за изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки. Досегашният директор – Миглена Павлова, освобождава поста по лични причини. Георги Николов има дългогодишен професионален опит на ръководни длъжности в бизнес организации. Повече от 15 години в голяма международна компания с верига магазини у нас …

Виж Повече
Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 29 януари 2022 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), свързано с действия по обновяване на системата. С планираното обновяване са оптимизирани част от функционалностите на …

Виж Повече
ЕК публикува насоки за използване на Динамичната система за покупки

ЕК публикува насоки за използване на Динамичната система за покупки

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ към Европейската комисия публикува Насоки за използване на Динамичната система за покупки (ДСП). Документът съдържа правната рамка за прилагане на ДСП, възможностите да се използват електронни каталози в рамките на системата, както и примери от водещи европейски страни. Насоките са налични на български език в секция „Стратегически …

Виж Повече
АОП и „Информационна прозрачност“ стартират инициатива за повишаване прозрачността на обществените поръчки в страната

АОП и „Информационна прозрачност“ стартират инициатива за повишаване прозрачността на обществените поръчки в страната

Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки доц. д-р Миглена Павлова и нейният екип проведоха среща с Ясен Танев и Георги Иванов, които са част от гражданската инициатива  „Информационна прозрачност“. Целта е стартиране на съвместни действия за изграждане на отворени данни за обществените поръчки в страната. Предвижда се информацията да се актуализира ежедневно, като това …

Виж Повече
Оповестяване сключването на повече от един договор за обществена поръчка с един образец на обявление за възлагане на поръчка чрез ЦАИС ЕОП

Оповестяване сключването на повече от един договор за обществена поръчка с един образец на обявление за възлагане на поръчка чрез ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция за начина на оповестяване сключването на повече от един договор за обществена поръчка с един образец на обявление за възлагане на поръчка чрез ЦАИС ЕОП. Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.

Виж Повече