Планирана профилактика на услуги на информационните системи на Електронното управление

Планирана профилактика на услуги на информационните системи на Електронното управление

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), че от 09:00 ч. на 11 юли 2020 г. (събота) до 09:00 ч. на 12 юли 2020 г. (неделя), предстои извършване на профилактика на услуги на информационните системи на Електронното управление, поддържани от Държавна агенция „Електронно управление“. В този период …

Виж Повече
Методическото указание относно прилагане на мерки за надеждност по отношение на стопански субект

Методическото указание относно прилагане на мерки за надеждност по отношение на стопански субект

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-10 от 09 юли 2020 г. относно прилагане на мерки за надеждност по отношение на стопански субект, включен в списъка по чл. 57, ал. 4 от ЗОП. Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.

Виж Повече
Започна обсъждане на промени в ЗОП

Започна обсъждане на промени в ЗОП

От днес на Портала за обществени консултации (ПОК) и на официалната интернет страница на Министерство на финансите е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). Със законопроекта се предлагат промени за прецизиране на изисквания, произтичащи от европейското законодателство, допълване на някои разпоредби с цел улесняване на прилагането им …

Виж Повече
Преразглеждане на критериите на ЕС за екологосъобразни обществени поръчки за автомобилен транспорт

Преразглеждане на критериите на ЕС за екологосъобразни обществени поръчки за автомобилен транспорт

На интернет страница на Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия е публикуван проект на Технически доклад за преразглеждане на критериите на ЕС за екологосъобразни обществени поръчки за автомобилен транспорт. Ревизирането на критериите е във връзка с приетата Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20.06.2019 г. за изменение на Директива 2009/33/ЕО …

Виж Повече
Актуализирана е секция „ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори“

Актуализирана е секция „ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори“

Агенцията по обществени поръчки обнови секция „ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори“. Актуализацията на рубриката е свързана с направените оптимизации във функционалностите на Системата. За улеснение на потребителите актуализираните въпроси съдържат дата на публикуване.

Виж Повече
Нов достъп до Регистъра на обществени поръчки от 2004 г.

Нов достъп до Регистъра на обществени поръчки от 2004 г.

Уважаеми потребители, след извършена профилактика на Регистъра на обществени поръчки (РОП), поддържан от Агенцията по обществени поръчки от 2004 г. насам, наред с направените технически действия се промени визията и начинът за достъп до него. За улеснение на потребителите са предоставени два подхода за достъп: директно, чрез следния електронен адрес: https://www.aop.bg, или чрез Портала за …

Виж Повече
Планирана профилактика на РОП

Планирана профилактика на РОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички потребители, че в периода от 09:00 ч. на 20 юни 2020 г. (събота) до 17:00 ч. на 21 юни 2020 г. (неделя), предстои извършване на технически дейности на Регистъра на обществени поръчки (РОП), поддържан от АОП от 2004 г. (www.aop.bg). В този период, Регистърът няма да бъде достъпен за потребителите. …

Виж Повече
Публикувана е инструкция относно подписване на оферти в ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция относно подписване на оферти в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува инструкция за стопанските субекти относно подписване на заявление/оферта от повече от един представляващ стопанския субект чрез ЦАИС ЕОП. Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.

Виж Повече
Обновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

Обновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

С обновяване на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) са направени оптимизации на някои функционалности на системата. В тази връзка, Агенцията по обществени поръчки обнови публикуваната Инструкция за начина на стартиране на възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, търгувани на стокова борса. Информацията е достъпна на Портала …

Виж Повече
Oбновени са мобилната вресия и продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Oбновени са мобилната вресия и продукционната среда на ЦАИС ЕОП

На 6 юни 2020 г. се извърши планирано инсталиране на нова версия на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). С планираното обновяването се извършиха оптимизации в мобилното приложение на системата, свързани с визуализацията на цените след отваряне на ценовите предложения, както и на съобщенията в профила на купувача. Освен …

Виж Повече