Годишни доклади за дейността на АОП

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2023 г.

Годишни доклади – архив

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2022 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2021 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2020 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2019 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2018 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2017 г.

Годишен диклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2016 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2015 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2014 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2013 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2012 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2011 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2010 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2009 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2008 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2007 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2006 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2005 г.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки през 2004 г.