Запазване на уникалните партидни номера на възложители в ЦАИС ЕОП

Запазване на уникалните партидни номера на възложители в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) информира всички потребители, че предстои прехвърляне на наличните уникални партидни номера на възложители от действащия Регистър на обществените поръчки в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). По този начин възложителите ще продължат да използват същите партидни номера и в новата Система след 1 януари 2020 г. Важно: …

Виж Повече
АОП проведе обучение за стопански субекти за работа с ЦАИС ЕОП

АОП проведе обучение за стопански субекти за работа с ЦАИС ЕОП

През изминалата седмица, Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе обучение за стопански субекти за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). На обучението в сряда, участие взеха представители на А1 България, „Виксо“ ЕООД, ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, „Медилон“ ЕООД, „Екотой – Сервиз“ ООД, „ВАК 02“ ООД и на Националната асоциация …

Виж Повече
Публикувани са видеоматериали в помощ на възложителите и стопанските субекти за работа с ЦАИС ЕОП

Публикувани са видеоматериали в помощ на възложителите и стопанските субекти за работа с ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикува видео материали за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Видеоклиповете са изготвени от разработчика на платформата и целят да обхванат трите най-важни теми: Как се създава процедура за обществена поръчка от възложител; Как се подава оферта от стопански субект и Как се декриптира подадена …

Виж Повече
Народно събрание прие ЗИДЗОП на второ гласуване

Народно събрание прие ЗИДЗОП на второ гласуване

Днес, 18 декември 2019 г., Народното събрание прие на второ гласуване промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Промените са свързани основно с процеса на поетапно въвеждане на електронно възлагане, което се реализира чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Прецизираните норми на закона отразяват спецификите на електронния процес …

Виж Повече
Поименен Списък на възложителите, задължени да прилагат ЦАИС ЕОП от 1 януари 2020 г.

Поименен Списък на възложителите, задължени да прилагат ЦАИС ЕОП от 1 януари 2020 г.

С Постановление № 332 от 13 декември 2019 г. Министерският съвет прие график за задълженията на възложителите да прилагат Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). В тази връзка, Агенцията по обществени поръчки (АОП) предоставя изчерпателен списък с пилотните възложители, за които задължението да използват ЦАИС ЕОП влиза в сила от 1 януари …

Виж Повече
АОП предоставя за публично ползване тестова среда на ЦАИС ЕОП

АОП предоставя за публично ползване тестова среда на ЦАИС ЕОП

От днес, 16 декември 2019 г., Агенцията по обществени поръчки (АОП) предоставя за ползване тестова среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на адрес – https://app-test.eop.bg/.  Тестовата среда позволява на възложителите да продължат да симулират процесите по възлагане на процедури за обществени поръчки и приспособяване за работа с отделните бизнес процеси, …

Виж Повече
Продължават заявките за обучения за работа с ЦАИС ЕОП

Продължават заявките за обучения за работа с ЦАИС ЕОП

И през втората седмица на месец декември възложителите продължават да подават заявки за включване в обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), организирани Агенцията по обществени поръчки (АОП). На планираното обучение в сряда, лекторите на АОП обучиха представители на Община Пловдив и Община Пловдив – Район „Тракия“, Изпълнителна агенция …

Виж Повече
Правителството прие График за използване на ЦАИС ЕОП

Правителството прие График за използване на ЦАИС ЕОП

Днес, 11 декември 2019 г., Министерския съвет прие постановление, с което се определя график за използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Одобреният график съдържа два етапа. Първият, стартира на 1 януари 2020 г. От тази дата възлагането на обществени поръчки чрез електронната платформа е задължително за три групи възложители: органи …

Виж Повече
Висок интерес към обученията на АОП в първата седмица на месец декември

Висок интерес към обученията на АОП в първата седмица на месец декември

В последния месец на годината, обученията за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), организирани Агенцията по обществени поръчки (АОП), продължават да са обект на висок интерес. На регулярното обучение в сряда, експерти от Агенцията обучиха служители на Народното събрание, Държавна агенция „Архиви”, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Областно пътно управление – …

Виж Повече
Наближава 1 януари 2020 г. и задължението за ползване на ЦАИС ЕОП

Наближава 1 януари 2020 г. и задължението за ползване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) информира всички потребители, че предстои предприемане на действия за подготовка на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) за реална експлоатация. Особено важни са следните дати: от 16 декември до 31 декември 2019 г. ЦАИС ЕОП няма да бъде достъпна за потребителите, поради извършване на технически настройки по …

Виж Повече