Доклади за състоянието на пазара на обществените поръчки

Доклад за състоянието на пазара на обществените поръчки за 2023 г.

Приложение 1