ЦАИС ЕОП – Актуално

Възлагане на обществени поръчки чрез Покана до определени лица по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП в ЦАИС ЕОП

Използване на готовите шаблони на изисквания в ЦАИС ЕОП

Оповестяване в ЦАИС ЕОП възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса

Наближава 1 януари 2020 г. и задължението за ползване на ЦАИС ЕОП

Важни дати за стопанските субекти и старта на ЦАИС ЕОП

Създаване на процедура в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Предимствата на новия електронен модел на възлагане на обществени поръчки

Време за регистрация и тестване на бизнес процесите в националната електронна платформа за обществени поръчки

Уважаеми потребители, Агенцията по обществени поръчки (АОП), съвместно с разработчика на националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки имат удоволствието да Ви предоставят видео материали за регистрация на потребители в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Те са предназначени за основните категории:

 

– Създаване и публикуване на обществена поръчка

 


 

– Достъп до РОП и подаване на оферта като стопански субект

 


 

– Декриптиране на предложение или оферта на стопански субект

 


 

– възложители

 


– стопански субекти

 


– потребители на платформата


При необходимост от допълнителна помощ по време на регистрацията Ви и вход в системата, на национален телефон 0700 17 151 ще получите компетентна експертна помощ, осигурена от Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП към АОП.