Информация за непланирани прекъсвания на ЦАИС ЕОП

Начална дата на събитието Крайна дата на събитието Списък със засегнатите поръчки
24.08.2020 г.
19:08 часа
24.08.2020 г.
21:00 часа
Няма засегнати поръчки
03.05.2023 г.
14:05 часа
03.05.2023 г.
17:24 часа
списък
10.05.2023 г.
14:00 часа
10.05.2023 г.
17:00 часа
списък