Информация за непланирани прекъсвания на ЦАИС ЕОП

Начална дата на събитието Крайна дата на събитието Списък със засегнатите поръчки
20.03.2024 г.
22:00 ч.
20.03.2024 г.
23:59
списък
10.05.2023 г.
14:00 часа
10.05.2023 г.
17:00 часа
списък
03.05.2023 г.
14:05 часа
03.05.2023 г.
17:24 часа
списък
24.08.2020 г.
19:08 часа
24.08.2020 г.
21:00 часа
Няма засегнати поръчки