Информация за непланирани прекъсвания на ЦАИС ЕОП

Начална дата на събитието Крайна дата на събитието Списък със засегнатите поръчки (в .xlsx формат)
24.08.2020 г.
19:08 часа
24.08.2020 г.
21:00 часа
Няма засегнати поръчки