Във връзка с многобройните запитвания относно изготвянето на статистически отчети…

Във връзка с многобройните запитвания относно изготвянето на статистически отчети, Агенцията по обществени поръчки информира възложителите за реда, по който ще се представят тези форми: Разпоредбата на чл. 10 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки е в сила от 01.01.2007 г. Предвид посоченото, за възложителите възниква задължение да изпратят до АОП първите …

Виж Повече

Актуализацията на наръчника не обхваща материята, регламентирана от Наредбата за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки, тъй като промените в този нормативен акт са предстоящи.

Предлагаме Ви електронна версия на актуализирания вариант на Наръчника по обществени поръчки, издаден от АОП през 2005 г. Актуализацията е съобразена с последните промени на законодателството в областта на обществените поръчки (в сила от 1 юли 2006 г.). Наръчникът представлява практическо ръководство по прилагане на нормативната уредба в областта. Разгледани са  същността, целите и принципите …

Виж Повече

Наръчникът е достъпен на сайта на агенцията в меню “Практика”, подменю “Наръчник по обществени поръчки” в PDF формат.

Наръчникът е достъпен на сайта на агенцията в меню  “Практика”, подменю “Наръчник по обществени поръчки”  в PDF формат. В актуализирания наръчник са отразени промените в Закона за обществените поръчки, в сила от 01.07.2006 г. Предстои публикуването на частта, отразяваща промените в Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и приложението, което съдържа  задължителните и препоръчителни …

Виж Повече

Агенцията по обществени поръчки установи, че от известно време в интернет пространството се e появил сайт, наречен Първа частна агенция за обществени поръчки.

ВНИМАНИЕ! До всички възложители, кандидати, участници, изпълнители и заинтересовани лица! Агенцията по обществени поръчки установи, че от известно време в интернет пространството се e появил сайт, наречен Първа частна агенция за обществени поръчки. На този сайт Първа частна агенция за обществена поръчки практически е копирала интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки. Използувани са същите …

Виж Повече

На 17 октомври 2006, вторник, Туининг проект BG 2005/IB/FI/04 “По-нататъшно укрепване на системата на обществени поръчки в България” беше официално представен

АОП ПРЕДСТАВИ ОФИЦИАЛНО ТУИНИНГ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ФАР “ПО-НАТАТЪШНО УКРЕПВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРИЯ” На 17 октомври 2006, вторник, Туининг проект BG 2005/IB/FI/04 “По-нататъшно укрепване на системата на обществени поръчки в България” беше официално представен от неговите ръководители: г-жа Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и г-н Джузепе …

Виж Повече

Утвърденият образец от Агенция по обществени поръчки за обобщена информация за малки обществени поръчки, възложени по реда на чл.2 от НВМОП е наличен в новата версия на Редактора на форми.

Утвърденият образец от Агенция по обществени поръчки за обобщена информация за малки обществени поръчки, възложени по реда на чл.2 от НВМОП е наличен в новата версия на Редактора на форми.

Виж Повече

На 11.10.2006 г. между председателя на Комисия за защита на конкуренцията г-н Петко Николов и изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки г-жа Миглена Павлова бе подписано споразумение за сътрудничество.

КЗК и АОП подписаха споразумение за сътрудничество На 11.10.2006 г. между председателя на Комисия за защита на конкуренцията г-н Петко Николов и изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки г-жа Миглена Павлова бе подписано споразумение за сътрудничество. Повод за това е промяната в Закона за обществените поръчки и определянето на КЗК за първа инстанция при …

Виж Повече

На 11.10.2006г. (сряда) в 11.00 ч., ще бъде подписано споразумение за сътрудничество

Съобщение до медиите Уважаеми колеги, На 11.10.2006г. (сряда) в 11.00 ч., ще бъде подписано споразумение за сътрудничество между председателя на Комисия за защита на конкуренцията г-н Петко Николов и изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки г-жа Миглена Павлова. Каним Ви на чаша вино, за да дадем заедно официалния старт на съвместната дейност между КЗК …

Виж Повече