От 1 юли 2006 г. влизат в сила изменения в Закона за обществените поръчки, подзаконовите нормативни актове към него и нови форми за възлагане на обществени поръчки.

От 1 юли 2006 г. влизат в сила изменения в Закона за обществените поръчки, подзаконовите нормативни актове към него и нови форми за възлагане на обществени поръчки. Осъвременените образци на обявления за възлагане на обществени поръчки имат за цел да подпомогнат цялостния процес на възлагане на обществени поръчки, като отразят настъпилите промени в законодателната рамка …

Виж Повече

На 6 юни 2006 г. Изпълнителният директор на Агенция по обществени поръчки, ( АОП) г-жа Миглена Павлова, от 18.00-19.00 ч., ще бъде гост в предаването на радио Нова Европа “Студио България”.

На 6 юни 2006 г. Изпълнителният директор на Агенция по обществени поръчки, ( АОП) г-жа Миглена Павлова, от 18.00-19.00 ч., ще бъде гост в предаването на радио Нова Европа “Студио България”. Основна тема на разговора с журналиста Васил Чобанов са промените в законодателната уредба в областта на обществените поръчки.

Виж Повече

На 2 юни 2006 г. Агенцията по обществени поръчки представи в Община Варна новите функционални възможности на Регистъра на обществените поръчки и проект на новите образци, преди тяхното официално въвеждане.

На 2 юни 2006 г. Агенцията по обществени поръчки представи в Община Варна новите функционални възможности на Регистъра на обществените поръчки и проект на новите образци, преди тяхното официално въвеждане. Община Варна е един от най-големите възложители на обществени поръчки по показател “Брой сключени договори” за 2005 г. – 199 договора, с обща стойност 81 …

Виж Повече

На 2 юни 2006 г. Агенцията по обществени поръчки ще представи в Община Варна новите функционални възможности на Регистъра на обществените поръчки и проект на новите образци, преди тяхното официално въвеждане.

На 2 юни 2006 г. Агенцията по обществени поръчки ще представи в Община Варна новите функционални възможности на Регистъра на обществените поръчки и проект на новите образци, преди тяхното официално въвеждане. Община Варна е един от най-големите възложители на обществени поръчки по показател “Брой сключени договори” за 2005 г. – 199 договора, с обща стойност …

Виж Повече

На 2 юни 2006 г. Агенцията по обществени поръчки ще представи в Община Варна новите функционални възможности на Регистъра на обществените поръчки и проект на новите образци, преди тяхното официално въвеждане.

На 2 юни 2006 г. Агенцията по обществени поръчки ще представи в Община Варна новите функционални възможности на Регистъра на обществените поръчки и проект на новите образци, преди тяхното официално въвеждане. Община Варна е един от най-големите възложители на обществени поръчки по показател “Брой сключени договори” за 2005 г. – 199 договора, с обща стойност …

Виж Повече

Основната цел на измененията е пълно хармонизиране на българското законодателство с правилата на ЕС в областта на обществените поръчки.

Днес на свое заседание Народното събрание прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Основната  му цел е пълно хармонизиране на българското законодателство с правилата на ЕС в областта на обществените поръчки и създаване на условия за бърз и ефективен контрол на актове на възложителя на обществени поръчки в …

Виж Повече

Народното събрание прие на първо четене проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Днес, 16.03.2006 г. на свое заседание Народното събрание прие на първо четене проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. От общо 129 гласували народни представители, 114 са “за”, против – 11 и въздържали се – 4. Основната цел на законопроекта е пълно хармонизиране на българското законодателство с правилата на ЕС …

Виж Повече

Семинар на тема „Новата законодателна рамка на обществените поръчки и концесиите”

Семинар на тема „Новата законодателна рамка на обществените поръчки и концесиите” бе проведен днес, 16 февруари, в БСК. Семинарът е организиран от Българската стопанска камара (БСК), Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Американската агенция за международно развитие (USAID). На семинара бяха представени възможностите на Регистъра за обществени поръчки, поддържан от АОП. От старта на регистъра …

Виж Повече

Днес, 09.02.2006 г. Министерският съвет на Република България, на свое заседание одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).

Днес, 09.02.2006 г. Министерският съвет на Република България, на свое заседание одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). Приемането на проект на ЗИДЗОП е в изпълнение на поетите ангажименти по глава I “Свободно движение на стоки” във връзка с присъединяването на Република България към Европейския съюз. Основната цел …

Виж Повече

На 08.12.2005 г. Министерският съвет на свое заседание одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).

Министерски съвет прие предложения за промени в Закона за обществените поръчки  Днес Министерският съвет на свое заседание одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). В проекта са отразени новите моменти в европейската правна уредба съгласно Директива 2004/18/ЕС и Директива 2004/17/ЕС. Основните промени са свързани със следното:   От обектите …

Виж Повече