Днес, 30 май 2008 г. в Министерството на финансите се проведе среща между работната група, определена да изготви спешни промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), с представители на неправителствените организации.

Днес, 30 май 2008 г. в Министерството на финансите се проведе среща между работната група, определена да изготви спешни промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), с представители на неправителствените организации. На срещата присъстваха представители на: Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация „Прозрачност без граници“, Център за изследване на демокрацията, Център за икономическо …

Виж Повече

На 15 май 2008 г. Агенцията по обществени поръчки (АОП) бе регистрирана като Електронен подател (e-Sender) от Службата за публикации към Официалния вестник (ОВ) на Европейския съюз (ЕС). В тази връзка, АОП вече има възможност от името на възложителите на обществени поръчки автоматично да препраща до Службата за публикации получени в агенцията документи.

На 15 май 2008 г. Агенцията по обществени поръчки (АОП) бе регистрирана като Електронен подател (e-Sender) от Службата за публикации към Официалния вестник (ОВ) на Европейския съюз (ЕС). В тази връзка, АОП вече има възможност от името на възложителите на обществени поръчки автоматично да препраща до Службата за публикации получени в агенцията документи. Използването на …

Виж Повече

Днес 22 май 2008 г., Министерският съвет прие решение, с което одобри годишния доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки към министъра на икономиката и енергетиката.

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ Днес 22 май 2008 г., Министерският съвет прие решение, с което одобри годишния доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки към министъра на икономиката и енергетиката. Докладът отразява четвъртата годишнина от дейността на Агенцията по обществени поръчки /АОП/ и първата година на работа в условията на пълноправно членство в Европейския съюз. …

Виж Повече

Изпълнителният директор на АОП – специален гост на Клуба на дипломатите – икономисти

Изпълнителният директор на Агенция по обществени поръчки г-жа Миглена Павлова, беше специален гост на редовната среща на Клуба на дипломатите-икономисти, която се състоя на 09 април 2008 г. Срещата се проведе по покана на Центъра за икономическо развитие. Пред членовете на клуба г-жа Павлова изнесе презентация на тема „Агенция по обществени поръчки – функции, отговорности, …

Виж Повече

АОП – гарант за правилното прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки

На 20 март 2008 г. в гр. Казанлък се проведе семинар на тема „АОП – гарант за правилното прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки“. Работната среща беше официално открита от г-жа Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенция по обществени поръчки и г-н Стефан Дамянов, кмет на гр. Казанлък. Събитието се организира в рамките …

Виж Повече

Нови прагове на обществените поръчки, при които следва да се изпраща информация до ЕК

На 04.12.2007 г. Европейската комисия (ЕК) прие Регламент № 1422/2007, с който се изменят стойностните прагове на обществените поръчки, при които възложителите от държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) следва да изпращат информация до Официалния вестник (ОВ) на ЕС. Регламент № 1422/2007 на ЕК има пряко приложение в България, без да е необходимо неговото въвеждане в …

Виж Повече

Промени в НВМОП

С Постановление № 244 от 08.10.2007 г. Министерският съвет прие промени в стойностните прагове по чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), които засягат обществени поръчки с място на изпълнение извън страната. Изменението се отнася само до възложители по чл. 7, т. 2 ЗОП – дипломатически, консулски …

Виж Повече

Считано от 05.03.2007 год., Ви уведомяваме, че експертите от Агенцията по обществени поръчки…

Считано от 05.03.2007 год., Ви уведомяваме, че експертите от Агенцията по обществени поръчки, Дирекция “Методология, анализ и мониторинг на обществените поръчки” ще предоставят консултации на дежурния телефон, всеки работен ден от 13:00 часа до 17:00 часа. С оглед постигане на прозрачност, яснота и ефективност, молим запитващите да спазват следните изисквания: – При обаждане на дежурния …

Виж Повече