Новият портал на Агенцията по обществени поръчки ще започне да функционира през м. ноември 2019 г.

Новият портал на Агенцията по обществени поръчки ще започне да функционира през м. ноември 2019 г.

Агенцията по обществени поръчки (АОП) Ви уведомява, че през м. ноември 2019 г. ще започне да функционира нов Портал за обществените поръчки (ПОП). Той ще бъде достъпен на електронен адрес www2.aop.bg. Освен нова визия, порталът ще предложи удобна за потребителите организация и структура на данните. Информацията от текущата страница на АОП ще бъде достъпна за …

Виж Повече
Експерти от АОП ще обучават крайни потребители за работа с ЦАИС ЕОП

Експерти от АОП ще обучават крайни потребители за работа с ЦАИС ЕОП

Във връзка с повишения интерес на възложители и стопански субекти да бъдат обучени от експерти на Агенцията по обществени поръчки (АОП), която е администратор на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), уведомяваме всички заинтересовани, че: Всяка сряда, през следващите два месеца, АОП ще провежда обучения на крайни потребители за работа с ЦАИС …

Виж Повече
Прилагане на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица след 1 ноември 2019 г.

Прилагане на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица след 1 ноември 2019 г.

Агенцията по обществени поръчки (АОП) Ви уведомява, че съгласно промяната в § 131 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с § 77 от Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 83 от 2019 г.), при използване на реда за събиране на оферти с обява …

Виж Повече
Запознайте се с новата подобрена и обновена версия на ЦАИС ЕОП

Запознайте се с новата подобрена и обновена версия на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) Ви уведомява, че на 29.10.2019 г. е актуализирана Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). С направената промяна са отстранени идентифицирани програмни грешки в предходната версия. Всички потребители могат да се запознаят с подобрените функционалности и бизнес процеси. Освен 16-те базисни модула от Етап I, с обновяването на системата …

Виж Повече

Полезна информация във връзка със съществена промяна в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички крайни потребители, че на 29 октомври 2019 г. от 18:00 ч. предстои обновяване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Ще бъдат предприети действия по заличаване на вписваните обществени поръчки, стартирани в платформата до момента.АОП отправя препоръка към всички възложители да запазят изискванията от вписаните към момента процедури като шаблони, …

Виж Повече

Обнародвана е промяна в Закона за обществените поръчки относно задължителното използване на ЦАИС ЕОП

С брой 83 от 22 октомври 2019 г. на Държавен вестник е обнародвана промяна в Закона за обществените поръчки, с която задължителното използване на Централизираната автоматизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) ще става по график, приет с Постановление на Министерския съвет (ПМС). В следващите два месеца предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане …

Виж Повече

Използването на ЦАИС ЕОП ще бъде поетапно по групи възложители

Днес Народното събрание прие изменение в Закона за обществените поръчки. Промените са свързани със задължението за използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). То ще се реализира по График, приет в срок до 15 януари 2020 г. с Постановление на Министерския съвет (МС). В графика ще бъдат определени конкретните дати, от …

Виж Повече
Приемане на заявления за включване на  външни експерти в списъка по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените  поръчки

Приемане на заявления за включване на външни експерти в списъка по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

Приемане на заявления за включване на външни експерти в списъка по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (за проверка на технически спецификации и методики за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор) От 1 октомври 2019 г. до 31 октомври 2019 г. Агенцията по обществени поръчки приема заявления на специалисти за …

Виж Повече

Регистрация на потребители в ЦАИС ЕОП

Уважаеми потребители, Обръщаме Ви внимание, че при регистрация в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), следва внимателно да се избере вида на потребителя. Системата дава възможност за три варианта, като по подразбиране е отбелязана опцията „стопански субект“. Когато потребителят не е „стопански субект“, той ръчно следва да избере друга опция – „възложител“ …

Виж Повече
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е публикуван за обществено обсъждане

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е публикуван за обществено обсъждане

Считано от днес на Портала за обществени консултации (ПОК) и на официалната интернет страница на Министерство на финансите е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Предлаганите промени са свързани с процеса на поетапно въвеждане на електронното възлагане на обществените поръчки, считано от 1 ноември 2019 г., което ще …

Виж Повече