Oбучения по ЦАИС ЕОП през последната седмица на ноември

Oбучения по ЦАИС ЕОП през последната седмица на ноември

В последните дни на месец ноември Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе три обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). В регулярните обучения, които се провеждат в сряда, участие взеха служители на ГДПБЗН – МВР и ГДБОП – МВР, както и представители на Народно събрание, Министерство на образованието, Столична …

Виж Повече
Важни дати за стопанските субекти и старта на ЦАИС ЕОП

Важни дати за стопанските субекти и старта на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява стопанските субекти, че считано от 1 януари 2020 г. обявяването на процедури за възлагане на обществени поръчки в страната ще се реализира чрез две системи. Промяната е свързана с изменение в Закона за обществените поръчки, която урежда поетапно въвеждане на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) …

Виж Повече
Предстои обновяване на ЦАИС ЕОП

Предстои обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички потребители, че на 30 ноември 2019 г. предстои обновяване на част от функционалностите на Централизираната автоматизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Агенцията отправя препоръка към всички потребители да предприемат действия за запазване на създадени изисквания като шаблони, както и подготвени примерни оферти и ключове към тях. Възможност …

Виж Повече
АОП проведе три обучения за работа с ЦАИС ЕОП

АОП проведе три обучения за работа с ЦАИС ЕОП

През изминалата седмица Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе три обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Две от тях са по заявки на възложители, които осигуриха зали и оборудване. Обучените са 90 служители на Министерството на вътрешните работи и над 20 експерти от Главна дирекция „Гранична полиция“. В …

Виж Повече
Създаване на процедура в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Създаване на процедура в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Създаване на процедура в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Виж Повече
АОП продължава с обученията за работа с ЦАИС ЕОП

АОП продължава с обученията за работа с ЦАИС ЕОП

На 13 ноември 2019 г., Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе две обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Сред участниците бяха представители на Главна дирекция „Гранична полиция“, Министерство на образованието и науката и на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Според попълнените анкетни форми, удовлетвореността …

Виж Повече
Стартира нов Портал за обществени поръчки

Стартира нов Портал за обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки (АОП) предостави на своите потребители изцяло нов Портал за обществени поръчки (ПОП). Добавените функционалности и реорганизацията на разделите с информация целят да улесняват потребители. Една от най-често използваните услуги „Бързо търсене“ е позиционирана в горната и най-видима част от страницата, където може да се избере и опцията за промяна на езика. …

Виж Повече
АОП проведе първите есенни обучения за работа с ЦАИС ЕОП

АОП проведе първите есенни обучения за работа с ЦАИС ЕОП

Новини През изминалата седмица, Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе две обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Участие в тях взеха представители на Агенцията за държавна финансова инспекция, Държавната агенция „Електронно управление“ и над 40 служителя на Министерството на труда и социалната политика.Обученията преминаха с голям интерес. Даде …

Виж Повече
Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП

Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки Ви уведомява, че днес на Портала за обществени консултации (ПОК) е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. Предложеният проект на график съдържа два  етапа за възникване на задължението за  използване …

Виж Повече
Европейската комисия прие нови прагове за обществените поръчки

Европейската комисия прие нови прагове за обществените поръчки

В съобщение от 31 октомври 2019 г. Европейската комисия (ЕК) оповести промени в съответни стойности на праговете, посочени в Директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2019/С 370/01). Промените в стойностите на праговете за възлагане на обществени поръчки са посочени в Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1828 на Комисията, Делегиран Регламент (ЕС) …

Виж Повече