АОП и „Информационна прозрачност“ стартират инициатива за повишаване прозрачността на обществените поръчки в страната

Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки доц. д-р Миглена Павлова и нейният екип проведоха среща с Ясен Танев и Георги Иванов, които са част от гражданската инициатива  „Информационна прозрачност“. Целта е стартиране на съвместни действия за изграждане на отворени данни за обществените поръчки в страната. Предвижда се информацията да се актуализира ежедневно, като това ще доведе до повишаване прозрачността и доверието в системата.

По време на срещата бяха обсъдени детайлите на бъдещото сътрудничество между двете организации. Част от идеите и предложенията са за употреба на машинно зрение за разпознаване на текстове, верифициране на сканираните графични еквиваленти на хартиени документи и други съвременни технологии, които да станат част от Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Предвижда се и организиране на Хакатон на тема „Отворени данни и интерфейси към АОП“.

Проведеният разговор между Агенцията и гражданската инициатива е стъпка в посока укрепване и развиване на партньорството между държавния и частния сектор по въпроси, свързани с обществените поръчки.

Срещата е своеобразна стъпка в посока укрепване на партньорството между държавния и частния сектор с цел популяризиране на добрите практики и повишаване прозрачността на сектора на обществените поръчки. Бяха очертани и следващите етапи на сътрудничество, които предвиждат срещи в широк кръг с борда на „Информационна прозрачност“, с ресорния заместник-министър на финансите – Андрей Цеков, както и други заинтересовани страни.