Обновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки обнови публикуваната Инструкция за начина на стартиране на възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, търгувани на стокова борса. Промените в текстовете са отбелязани с нови дати.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.