Изпращане на обявления, подлежащи на публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз

ЕС

Службата за публикации на Европейския съюз обяви, че обявления, изготвени съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 ще се приемат за публикуване до 31 януари 2024 г. включително. Агенцията по обществени поръчки, в качеството си на Електронен подател, ще продължи тяхното препращане за публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз.