Методически указания – архив

Резултати: 72
Прилагането на § 5 от ПЗР на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ (не е актуално) * Методическото указание не е актуално, тъй като нормативната уредба по време на неговото издаване вече е променена.
Отвори Дата: 28 Април 2005
Прилагане на чл.2 от НВМОП (не е актуално) * Методическото указание не е актуално, тъй като нормативната уредба по време на неговото издаване вече е променена.
Отвори Дата: 15 Март 2005